Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
08.07.2013 13:45 PR.0031.7.2012 Uchwała Nr PR.0031.7.2012 w sprawie wyboru Członków Prezydium Młodzieżowej Rady Miasta Ruda Śląska.
08.07.2013 13:43 PR.031.6.2012 Uchwała Nr PR.0031.6.2012 w sprawie odwołania członka Zarządu Młodzieżowej Rady Miasta Ruda Śląska.
08.07.2013 13:41 PR.0031.5.2012 Uchwała Nr PR.0031.5.2012 w sprawie odwołania Przewodniczącej Komisji Sportu Młodzieżowej Rady Miasta Ruda Śląska.
08.07.2013 13:39 PR.0031.4.2012 Uchwała Nr PR.0031.4.2012 w sprawie odwołania Przewodniczącej Komisji Kultury Młodzieżowej Rady Miasta Ruda Śląska.
17.10.2012 10:39 PR.0031.3.2012 Uchwała Nr PR.0031.3.2012 w sprawie wyboru Zastępcy Przewodniczącego Młodzieżowej Rady Miasta Ruda Śląska
17.10.2012 10:38 PR.0031.2.2012 Uchwała Nr PR.0031.2.2012 w sprawie odwołania Zastępcy Przewodniczącego Młodzieżowej Rady Miasta Ruda Śląska
23.02.2012 10:05 PR.0031.1.2012 Uchwała Nr PR.0031.1.2012 w sprawie przyjęcia planów pracy Komisji Młodzieżowej Rady Miasta Ruda Śląska na rok 2012.
23.02.2012 10:04 PR.0031.9.2011 Uchwała nr PR.0031.9.2011 w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Sportu Młodzieżowej Rady Miasta Ruda Śląska
23.02.2012 10:02 PR.0031.8.2011 Uchwała Nr PR.0031.8.2011 w sprawie wyboru Przewdoniczącego Komisji Kultury Młodzieżowej Rady Miasta Ruda Śląska
23.02.2012 10:00 PR.0031.7.2011 Uchwała Nr PR.0031.7.2011 w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Przedsiębiorczości Młodzieżowej Rady Miasta Ruda Śląska
23.02.2012 09:58 PR.0031.6.2011 Uchwała Nr PR.0031.6.2011 w sprawie wyboru członków Komisji Sportu Młodzieżowej Rady Miasta Ruda Śląska
23.02.2012 09:55 PR.0031.5.2011 Uchwała Nr PR.0031.5.2011 w sprawie wyboru członków Komisji Kultury Młodzieżowej Rady Miasta Ruda Śląska
23.02.2012 09:53 PR.0031.4.2011 Uchwała Nr PR.0031.4.2011 w sprawie wyboru członków Komisji Przedsiębiorczości Młodzieżowej Rady Miasta Ruda Śląska
23.02.2012 09:45 PR.0031.3.2011 Uchwała Nr PR.0031.3.2011 w sprawie wyboru Członków Prezydium Młodzieżowej Rady Miasta Ruda Śląska
23.02.2012 09:42 PR.0031.2.2011 Uchwała Nr PR.0031.2.2011 w sprawie wyboru Zastępcy Przewodniczącego V kedncji Młodzieżowej Rady Miasta Ruda Śląska
23.02.2012 09:39 PR.0031.1.2011 Uchwała Nr PR.0031.1.2011 w sprawie wyboru Przewodniczącego V kadencji Młodzieżowej Rady Miasta Ruda Śląska