Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
23.01.2013 14:13 AP.271.141.2012 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
10.01.2013 10:20 AP.271.141.2012 Zawiadomienie o wyniku postępowania
24.12.2012 10:43 AP.271.141.2012 Informacja z otwarcia ofert
12.12.2012 12:06 AP.271.141.2012 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
12.12.2012 12:05 AP.271.141.2012 Ogłoszenie o zamówieniu