Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
11.04.2012 12:03 SP.0050.3.88.2012 88.2012 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2012 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
11.04.2012 12:01 SP.0050.3.87.2012 87.2012 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2012
11.04.2012 11:59 SP.0050.3.86.2012 86.2012 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2012
11.04.2012 11:58 SP.0050.3.85.2012 85.2012 w sprawie zmian w dochodach i wydatkach budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2012 w ramach dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu (...)
11.04.2012 11:56 SP.0050.3.84.2012 84.2012 w sprawie wykonania Uchwały Nr PR.0007.51.2012 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 29.03.2012 r. w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych między działami oraz zadaniami w zakresie (...)
11.04.2012 11:55 SP.0050.3.83.2012 83.2012 w sprawie wykonania Uchwały Nr PR.0007.50.2012 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 29.03.2012 roku w sprawie zmian w dochodach i wydatkach budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2012
11.04.2012 11:50 SP.0050.3.00082.2012 82.2012 w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta na prawach powiatu za 2011 rok, informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2045(...)
29.03.2012 13:33 SP.0050.3.81.2012 81.2012 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2012 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami.
29.03.2012 13:32 SP.0050.3.79.2012 79.2012 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2012
29.03.2012 13:32 SP.0050.3.80.2012 80.2012 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2012
29.03.2012 13:31 SP.0050.3.78.2012 78.2012 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2012
29.03.2012 13:29 SP.0050.3.77.2012 77.2012 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2012 r.
29.03.2012 13:28 SP.0050.3.76.2012 76.2012 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2012 r.
29.03.2012 13:27 SP.0050.3.75.2012 75.2012 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2012 dotyczących przeniesień wydatków z rezerwy budżetowej
29.03.2012 13:26 SP.0050.3.74.2012 74.2012 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2012 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
22.03.2012 17:33 SP.0050.3.73.2012 73.2012 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2012 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami w ramach budżetu miasta na prawach powiatu na 2012r.
22.03.2012 17:32 SP.0050.3.72.2012 72.2012 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2012 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
22.03.2012 17:28 SP.0050.3.71.2012 71.2012 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2012 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
22.03.2012 17:23 SP.0050.3.70.2012 70.2012 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2012 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
22.03.2012 17:21 SP.0050.3.69.2012 69.2012 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2012 r.
22.03.2012 17:15 SP.0050.3.00068.2012 68.2012 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2012
22.03.2012 17:13 SP.0050.3.00067.2012 67.2012 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2012 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
22.03.2012 17:11 SP.0050.3.00066.2012 66.2012 w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami w ramach budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2012 w zakresie zadań rządowych zleconych gminie
22.03.2012 17:04 SP.0050.3.65.2012 65.2012 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2012 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami w ramach budżetu miasta na prawach powiatu na 2012 r.
22.03.2012 17:02 SP.0050.3.64.2012 64.2012 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2012
22.03.2012 17:01 SP.0050.3.00063.2012 63.2012 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2012
15.03.2012 11:50 SP.0050.3.00062.2012 62.2012 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2012
15.03.2012 11:49 SP.0050.3.00061.2012 61.2012 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2012 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami w ramach budżetu miasta na prawach powiatu na 2012 r.
15.03.2012 11:48 SP.0050.3.00060.2012 60.2012 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2012 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami w ramach budżetu miasta na prawach powiatu na 2012 r.
15.03.2012 11:47 SP.0050.3.00059.2012 59.2012 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2012 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami w ramach budżetu miasta na prawach powiatu na 2012 r.
15.03.2012 11:46 SP.0050.3.00058.2012 58.2012 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2012
15.03.2012 11:45 SP.0050.3.00057.2012 57.2012 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2012 r.
15.03.2012 11:41 SP.0050.3.56.2012 56.2012 w sprawie założenia lokaty z środków na rachunku podstawowym 72 1050 1214 1000 0010 0119 7019 w wysokości 5.000.000 zł (słownie: pięć milionów złotych) na okres od 08.03.2012r. do (...)
09.03.2012 11:12 SP.0050.3.55.2012 55.2012 w sprawie lokaty środków z rachunku podstawowego 72 1050 1214 1000 0010 0119 7019 w wysokości 3.000.000 zł (słownie: trzy miliony złotych) na okres od 06.03.2012r. do 26.04.2012r. w PKO BP S.A
09.03.2012 11:10 SP.0050.3.54.2012 54.2012 w sprawie lokaty środków z rachunku podstawowego 72 1050 1214 1000 0010 0119 7019 w wysokości 3.000.000 zł (słownie: trzy miliony złotych) na okres od 06.03.2012r. do 28.03.2012r. w (...)
09.03.2012 11:09 SP.0050.3.53.2012 53.2012 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2012 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami