Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
10.05.2012 09:50 SP.0050.3.120.2012 120.2012 w sprawie zmian w dochodach i wydatkach budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2012 dotyczących zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
10.05.2012 09:30 SP.0050.3.119.2012 119.2012 w sprawie wykonania Uchwały Nr PR.0007.85.2012 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 26.04.2012 roku w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych między działami oraz zadaniami w (...)
10.05.2012 09:29 SP.0050.3.118.2012 118.2012 w sprawie wykonania Uchwały Nr PR.0007.84.2012 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 26.04.2012 roku w sprawie zmian w dochodach i wydatkach oraz przychodach budżetu miasta na prawach powiatu (...)
10.05.2012 09:28 SP.0050.3.117.2012 117.2012 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2012 dotyczących przeniesień wydatków z rezerwy budżetowej
10.05.2012 09:27 SP.0050.3.116.2012 116.2012 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2012 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
10.05.2012 09:25 SP.0050.3.115.2012 115.2012 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2012 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
10.05.2012 09:24 SP.0050.3.114.2012 114.2012 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2012 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
10.05.2012 09:23 SP.0050.3.113.2012 113.2012 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2012 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
10.05.2012 09:22 SP.0050.3.112.2012 112.2012 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2012
10.05.2012 09:21 SP.0050.3.111.2012 111.2012 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2012
10.05.2012 09:20 SP.0050.3.110.2012 110.2012 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2012 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
10.05.2012 09:19 SP.0050.3.109.2012 109.2012 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2012
10.05.2012 09:17 SP.0050.3.108.2012 108.2012 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2012
26.04.2012 14:55 SP.0050.3.107.2012 107.2012 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2012 dotyczących przeniesień wydatków z rezerwy budżetowej
26.04.2012 14:54 SP.0050.3.106.2012 106.2012 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2012 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
26.04.2012 14:52 SP.0050.3.105.2012 105.2012 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2012 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
26.04.2012 14:51 SP.0050.3.104.2012 104.2012 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2012 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
26.04.2012 14:50 SP.0050.3.103.2012 103.2012 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2012
26.04.2012 14:45 SP.0050.3.102.2012 102.2012 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2012
26.04.2012 14:17 SP.0050.3.101.2012 101.2012 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2012 r.
26.04.2012 14:15 SP.0050.3.100.2012 100.2012 w sprawie lokaty środków z rachunku podstawowego 72 1050 1214 1000 0010 0119 7019 w wysokości 2.000.000 zł (słownie: dwa miliony złotych) na okres od 12.04.2012r. do 26.04.2012r. w (...)
13.04.2012 15:21 SP.0050.3.99.2012 99.2012 w sprawie założenia lokaty z środków na rachunku podstawowym 72 1050 1214 1000 0010 0119 7019 w wysokości 3.500.000 zł (słownie: trzy miliony pięćset tysięcy złotych) na okres od (...)
13.04.2012 15:20 SP.0050.3.98.2012 98.2012 w sprawie zmian w dochodach i wydatkach budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2012 w ramach dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu (...)
13.04.2012 15:19 SP.0050.3.96.2012 96.2012 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2012 dotyczących zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez powiat
13.04.2012 15:19 SP.0050.3.97.2012 97.2012 w sprawie zmian w dochodach i wydatkach budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2012 w ramach dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu (...)
13.04.2012 15:18 SP.0050.3.95.2012 95.2012 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2012 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami.
13.04.2012 15:17 SP.0050.3.94.2012 94.2012 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2012
13.04.2012 15:16 SP.0050.3.93.2012 93.2012 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2012 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami.
13.04.2012 15:15 SP.0050.3.91.2012 91.2012 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2012 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami.
13.04.2012 15:15 SP.0050.3.92.2012 92.2012 w sprawie zmian w budżecie miasta dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami w ramach budżetu miasta na prawach powiatu na 2012 r.
13.04.2012 15:13 SP.0050.3.90.2012 90.2012 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2012
13.04.2012 15:12 SP.0050.3.89.2012 89.2012 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2012 r.