Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
20.06.2012 12:18 SP.0050.3.172.2012 172.2012 w sprawie uchylenia Zarządzenia Nr SP.0050.3.136.2012 z dnia 11.05.2012 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2012 dotyczących przeniesień wydatków z rezerwy (...)
20.06.2012 11:55 SP.0050.3.171.2012 171.2012 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2012
04.06.2012 10:02 SP.0050.3.170.2012 170.2012 w sprawie wykonania Uchwały Nr PR.0007.114.2012 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 24.05.20012 roku w sprawie zmian w dochodach i wydatkach budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2012
04.06.2012 10:01 SP.0050.3.169.2012 169.2012 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2012 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami
04.06.2012 09:59 SP.0050.3.168.2012 168.2012 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2012 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami.
04.06.2012 09:58 SP.0050.3.167.2012 167.2012 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2012 r. dotyczących przeniesień wydaktów budżetowych między paragrafami
04.06.2012 09:56 SP.0050.3.166.2012 166.2012 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2012 w zakresie zadań rządowych realizowanych przez powiat
04.06.2012 09:54 SP.0050.3.165.2012 165.2012 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2012
04.06.2012 09:52 SP.0050.3.164.2012 164.2012 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2012
04.06.2012 09:47 SP.0050.3.163.2012 163.2012 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2012 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami.
04.06.2012 09:29 SP.0050.3.162.2012 162.2012 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2012
04.06.2012 09:27 SP.0050.3.161.2012 161.2012 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2012
04.06.2012 09:25 SP.0050.3.160.2012 160.2012 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2012
04.06.2012 09:23 SP.0050.3.159.2012 159.2012 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2012
04.06.2012 09:20 SP.0050.3.158.2012 158.2012 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2012 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami w ramach budżetu miasta na prawach powiatu na 2012 r.
28.05.2012 10:52 SP.0050.3.157.2012 157.2012 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2012
28.05.2012 10:50 SP.0050.3.156.2012 156.2012 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2012
28.05.2012 10:48 SP.0050.3.155.2012 155.2012 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2012
28.05.2012 10:45 SP.0050.3.154.2012 154.2012 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2012 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami w ramach budżetu miasta na prawach powiatu na 2012 r.
28.05.2012 10:43 SP.0050.3.153.2012 153.2012 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2012
28.05.2012 10:40 SP.0050.3.152.2012 152.2012 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2012 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami.
28.05.2012 10:38 SP.0050.3.151.2012 151.2012 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2012
28.05.2012 10:35 SP.0050.3.150.2012 150.2012 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2012 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami w ramach budżetu miasta na prawach powiatu na 2012 r.
28.05.2012 10:32 SP.0050.3.149.2012 149.2012 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2012 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami.
28.05.2012 10:29 SP.0050.3.148.2012 148.2012 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2012
28.05.2012 10:27 SP.0050.3.147.2012 147.2012 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2012 dotyczących przeniesień wydatków z rezerwy budżetowej
28.05.2012 10:23 SP.0050.3.146.2012 146.2012 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2012 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami.
28.05.2012 10:16 SP.0050.3.145.2012 145.2012 w sprawie lokaty środków z rachunku podstawowego 72 1050 1214 1000 0010 0119 7019 w wysokości 3.500.000 zł (słownie: trzy miliony pięćset tysięcy złotych) (...)
23.05.2012 13:17 SP.0050.3.144.2012 144.2012 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2012
23.05.2012 13:11 SP.0050.3.143.2012 143.2012 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2012
23.05.2012 13:09 SP.0050.3.142.2012 142.2012 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2012
23.05.2012 13:07 SP.0050.3.141.2012 141.2012 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2012
23.05.2012 13:03 SP.0050.3.140.2012 140.2012 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2012
23.05.2012 12:59 SP.0050.3.139.2012 139.2012 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2012 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami.
23.05.2012 12:56 SP.0050.3.138.2012 138.2012 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2012 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami.
23.05.2012 12:54 SP.0050.3.137.2012 137.2012 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2012 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami.
23.05.2012 12:50 SP.0050.3.136.2012 136.2012 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2012 dotyczących przeniesień wydatków z rezerwy budżetowej
23.05.2012 12:47 SP.0050.3.135.2012 135.2012 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2012
22.05.2012 15:52 SP.0050.3.134.2012 134.2012 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2012 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami.
22.05.2012 15:46 SP.0050.3.133.2012 133.2012 w sprawie zmian w dochodach i wydatkach budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2012
22.05.2012 15:43 SP.0050.3.132.2012 132.2012 w sprawie zmian w dochodach i wydatkach budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2012 w ramach dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu (...)
22.05.2012 15:39 SP.0050.3.131.2012 131.2012 w sprawie zmian w dochodach i wydatkach budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2012 w ramach dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu (...)
22.05.2012 15:37 SP.0050.3.130.2012 130.2012 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2012 dotyczących zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez powiat
22.05.2012 15:34 SP.0050.3.129.2012 129.2012 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2012
15.05.2012 09:41 SP.0050.3.128.2012 128.2012 w sprawie lokaty środków z rachunku podstawowego 72 1050 1214 1000 0010 0119 7019 w wysokości 4.000.000 zł (słownie: cztery miliony złotych) na okres od 09.05.2012r. do 29.05.2012r. w (...)
15.05.2012 09:40 SP.0050.3.127.2012 127.2012 w sprawie lokaty środków z rachunku podstawowego 72 1050 1214 1000 0010 0119 7019 w wysokości 4.000.000 zł (słownie: cztery miliony złotych) na okres od 09.05.2012r. do 29.05.2012r. w (...)
15.05.2012 09:39 SP.0050.3.126.2012 126.2012 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2012 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
15.05.2012 09:38 SP.0050.3.125.2012 125.2012 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2012
15.05.2012 09:37 SP.0050.3.124.2012 124.2012 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2012 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami.
15.05.2012 09:36 SP.0050.3.123.2012 123.2012 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2012 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami.

1 2 następna