Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
09.08.2012 13:20 SP.0050.3.266.2012 266.2012 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2012 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
09.08.2012 13:19 SP.0050.3.265.2012 265.2012 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2012 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami.
09.08.2012 13:17 SP.0050.3.264.2012 264.2012 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2012 r.
09.08.2012 13:15 SP.0050.3.263.2012 263.2012 w sprawie zmian w dochodach i wydatkach budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2012 w ramach dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu (...)
09.08.2012 13:14 SP.0050.3.262.2012 262.2012 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2012 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami w ramach zadań bieżących z zakresu (...)
09.08.2012 13:12 SP.0050.3.261.2012 261.2012 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2012 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami
09.08.2012 13:09 SP.0050.3.260.2012 260.2012 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2012 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami
09.08.2012 13:08 SP.0050.3.259.2012 259.2012 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2012 r.
09.08.2012 13:06 SP.0050.3.258.2012 258.2012 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2012 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami.
09.08.2012 13:05 SP.0050.3.257.2012 257.2012 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2012 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami.
09.08.2012 13:04 SP.0050.3.256.2012 256.2012 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2012 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami.
09.08.2012 13:02 SP.0050.3.255.2012 255.2012 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2012 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
09.08.2012 13:01 SP.0050.3.254.2012 254.2012 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2012 r.
09.08.2012 12:59 SP.0050.3.253.2012 253.2012 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2012 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
27.07.2012 10:41 SP.0050.3.252.2012 252.2012 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2012
27.07.2012 09:43 SP.0050.3.251.2012 251.2012 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2012
27.07.2012 09:40 SP.0050.3.250.2012 250.2012 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2012
27.07.2012 09:38 SP.0050.3.249.2012 249.2012 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2012 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
27.07.2012 09:35 SP.0050.3.248.2012 248.2012 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2012 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
27.07.2012 09:33 SP.0050.3.247.2012 247.2012 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2012 r.
27.07.2012 09:30 SP.0050.3.246.2012 246.2012 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2012 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami.
27.07.2012 09:23 SP.0050.3.245.2012 245.2012 w sprawie zmian w dochodach i wydatkach budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2012 w ramach dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji...
26.07.2012 17:27 SP.0050.3.244.2012 244.2012 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2012 r.
26.07.2012 17:23 SP.0050.3.243.2012 243.2012 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2012 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami.
26.07.2012 17:17 SP.0050.3.242.2012 242.2012 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2012 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
25.07.2012 09:36 SP.0050.3.241.2012 241.2012 w sprawie zmian w dochodach i wydatkach budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2012 w ramach dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu (...)
25.07.2012 09:33 SP.0050.3.240.2012 240.2012 w sprawie wykonania Uchwały Nr PR.0007.178.2012 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 12.07.20012 roku w sprawie zmian w dochodach i wydatkach budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2012
25.07.2012 09:31 SP.0050.3.239.2012 239.2012 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2012
25.07.2012 09:29 SP.0050.3.238.2012 238.2012 w sprawie zmiany załącznika do zarządzenia Nr SP.0050.3.229.2012 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 6 lipca 2012 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2012 (...)
25.07.2012 09:26 SP.0050.3.237.2012 237.2012 w sprawie zmian w budżcie miasta na prawach powiatu na rok 2012 dotyczących przeniesień wydatków z rezerwy budżetowej
25.07.2012 09:23 SP.0050.3.236.2012 236.2012 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2012 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami w zakresie zadań rządowych realizowanych przez powiat
25.07.2012 09:21 SP.0050.3.235.2012 235.2012 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2012
25.07.2012 09:19 SP.0050.3.234.2012 234.2012 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2012 r.
25.07.2012 09:17 SP.0050.3.233.2012 233.2012 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2012
25.07.2012 09:13 SP.0050.3.232.2012 232.2012 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2012 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami.
25.07.2012 09:09 SP.0050.3.231.2012 231.2012 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2012 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami.
25.07.2012 09:05 SP.0050.3.230.2012 230.2012 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2012
12.07.2012 09:52 SP.0050.3.229.2012 229.2012 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2012 dotyczących przeniesień wydatków z rezerwy budżetowej
12.07.2012 09:51 SP.0050.3.228.2012 228.2012 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2012r.
12.07.2012 09:50 SP.0050.3.227.2012 227.2012 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2012 r.
12.07.2012 09:49 SP.0050.3.226.2012 226.2012 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2012 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami.
12.07.2012 09:48 SP.0050.3.225.2012 225.2012 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2012 r.
12.07.2012 09:47 SP.0050.3.224.2012 224.2012 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2012 w zakresie zadań rządowych realizowanych przez powiat
12.07.2012 09:46 SP.0050.3.223.2012 223.2012 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2012 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami