Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
06.09.2012 17:38 SP.0050.3.321.2012 321.2012 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2012 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
06.09.2012 17:37 SP.0050.3.320.2012 320.2012 w sprawie zmian w dochodach i wydatkach budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2012 w ramach dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu (...)
06.09.2012 17:36 SP.0050.3.319.2012 319.2012 w sprawie zmian w dochodach i wydatkach budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2012
06.09.2012 17:35 SP.0050.3.317.2012 317.2012 w sprawie wykonania Uchwały Nr PR.0007.184.2012 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 30.08.2012 roku w sprawie zmian w dochodach i wydatkach budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2012
06.09.2012 17:35 SP.0050.3.318.2012 318.2012 w sprawie zmian w dochodach i wydatkach budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2012
06.09.2012 17:33 SP.0050.3.316.2012 316.2012 w sprawie wykonania Uchwały Nr PR.0007.185.2012 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 30.08.2012 r. w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych między działami oraz zadaniami w ramach (...)
06.09.2012 17:32 SP.0050.3.314.2012 314.2012 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2012
06.09.2012 17:32 SP.0050.3.315.2012 315.2012 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2012 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami w ramach zadań bieżących z zakresu administracji rządowej (...)
06.09.2012 17:31 SP.0050.3.313.2012 313.2012 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2012 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami.
06.09.2012 17:30 SP.0050.3.312.2012 312.2012 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2012 r.
06.09.2012 17:28 SP.0050.3.310.2012 310.2012 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2012
06.09.2012 17:28 SP.0050.3.311.2012 311.2012 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2012 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami
06.09.2012 17:27 SP.0050.3.309.2012 309.2012 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2012
06.09.2012 17:26 SP.0050.3.308.2012 308.2012 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2012 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami.
06.09.2012 17:24 SP.0050.3.307.2012 307.2012 w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta na prawach powiatu za I półrocze 2012 roku, informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej na (...)
30.08.2012 16:56 SP.0050.3.306.2012 306.2012 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2012 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami.
30.08.2012 16:55 SP.0050.3.305.2012 305.2012 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2012
30.08.2012 16:54 SP.0050.3.304.2012 304.2012 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2012
30.08.2012 16:53 SP.0050.3.303.2012 303.2012 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2012 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami.
30.08.2012 16:52 SP.0050.3.302.2012 302.2012 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2012
30.08.2012 16:51 SP.0050.3.301.2012 301.2012 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2012 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami.
30.08.2012 16:50 SP.0050.3.300.2012 300.2012 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2012 r.
30.08.2012 16:49 SP.0050.3.299.2012 299.2012 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2012 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami.
30.08.2012 16:48 SP.0050.3.298.2012 298.2012 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2012 r.
30.08.2012 16:47 SP.0050.3.297.2012 297.2012 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2012
22.08.2012 13:38 SP.0050.3.296.2012 296.2012 w sprawie lokaty środków z rachunku podstawowego 72 1050 1214 1000 0010 0119 7019 w wysokości 3.500.000 zł (słownie: trzy miliony pięćset tysięcy złotych) na okres od 21.08.2012r. do (...)
22.08.2012 13:37 SP.0050.3.295.2012 295.2012 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2012
22.08.2012 13:35 SP.0050.3.294.2012 294.2012 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2012 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami
22.08.2012 13:34 SP.0050.3.292.2012 292.2012 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2012 r.
22.08.2012 13:34 SP.0050.3.293.2012 293.2012 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2012 r
22.08.2012 13:33 SP.0050.3.291.2012 291.2012 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2012 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
22.08.2012 13:32 SP.0050.3.290.2012 290.2012 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2012 r
22.08.2012 13:31 SP.0050.3.289.2012 289.2012 w sprawie zmian w dochodach i wydatkach budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2012
22.08.2012 13:29 SP.0050.3.288.2012 288.2012 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2012 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
22.08.2012 13:26 SP.0050.3.287.2012 287.2012 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2012 r.
22.08.2012 13:24 SP.0050.3.286.2012 286.2012 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2012
22.08.2012 13:22 SP.0050.3.285.2012 285.2012 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2012 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami.
16.08.2012 10:22 SP.0050.3.284.2012 284.2012 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2012 dotyczących zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez powiat
16.08.2012 10:21 SP.0050.3.283.2012 283.2012 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2012 r.
16.08.2012 10:20 SP.0050.3.282.2012 282.2012 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2012 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami
16.08.2012 10:19 SP.0050.3.281.2012 281.2012 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2012 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami w ramach budżetu miasta na prawach powiatu na 2012 r.
16.08.2012 10:18 SP.0050.3.280.2012 280.2012 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2012
16.08.2012 10:17 SP.0050.3.279.2012 279.2012 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2012 r.
16.08.2012 10:16 SP.0050.3.278.2012 278.2012 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2012 r.
16.08.2012 10:15 SP.0050.3.277.2012 277.2012 w sprawie zmian w dochodach i wydatkach budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2012
16.08.2012 10:14 SP.0050.3.276.2012 276.2012 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2012 r. w zakresie zadań rządowych zleconych gminie
09.08.2012 14:54 SP.0050.3.275.2012 275.2012 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2012
09.08.2012 14:53 SP.0050.3.274.2012 274.2012 w sprawie zmian w dochodach i wydatkach budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2012 w ramach dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu (...)
09.08.2012 14:52 SP.0050.3.273.2012 273.2012 w sprawie zmian w dochodach i wydatkach budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2012 w ramach dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu (...)
09.08.2012 14:51 SP.0050.3.272.2012 272.2012 w sprawie zmian w dochodach i wydatkach budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2012 w ramach dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu (...)

1 2 następna