Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
09.11.2012 10:32 SP.0050.3.419.2012 419.2012 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2012 r.
09.11.2012 10:31 SP.0050.3.418.2012 418.2012 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2012 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
09.11.2012 10:30 SP.0050.3.417.2012 417.2012 w sprawie zmian w dochodach i wydatkach budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2012
09.11.2012 10:29 SP.0050.3.416.2012 416.2012 w sprawie zmian w dochodach i wydatkach budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2012 dotyczących zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
06.11.2012 09:46 SP.0050.3.415.2012 415.2012 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2012 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami
06.11.2012 09:45 SP.0050.3.414.2012 414.2012 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2012 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami w zakresie zadań rządowych realizowanych przez powiat
06.11.2012 09:44 SP.0050.3.412.2012 412.2012 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2012 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
06.11.2012 09:44 SP.0050.3.413.2012 413.2012 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2012 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
06.11.2012 09:43 SP.0050.3.411.2012 411.2012 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2012 r.
06.11.2012 09:42 SP.0050.3.410.2012 410.2012 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2012 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
06.11.2012 09:41 SP.0050.3.409.2012 409.2012 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2012 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
06.11.2012 09:39 SP.0050.3.407.2012 407.2012 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2012 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami
06.11.2012 09:39 SP.0050.3.408.2012 408.2012 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2012 r. w ramach zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowane przez powiat
06.11.2012 09:37 SP.0050.3.405.2012 405.2012 w sprawie zmian w dochodach i wydatkach budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2012
06.11.2012 09:37 SP.0050.3.406.2012 406.2012 w sprawie zmian w dochodach i wydatkach budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2012 w ramach dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu (...)
06.11.2012 09:35 SP.0050.3.404.2012 404.2012 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2012 dotyczących zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez powiat
06.11.2012 09:34 SP.0050.3.403.2012 403.2012 w sprawie wykonania Uchwały Nr PR.0007.222.2012 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 24.10.2012 r. w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych między działami oraz zadaniami w ramach (...)
06.11.2012 09:33 SP.0050.3.402.2012 402.2012 w sprawie wykonania Uchwały Nr PR.0007.221.2012 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 24.10.2012 roku w sprawie zmian w dochodach i wydatkach oraz przychodach budżetu miasta na prawach powiatu (...)
26.10.2012 13:25 SP.0050.3.401.2012 401.2012 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2012 r.
26.10.2012 13:24 SP.0050.3.400.2012 400.2012 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2012 r.
26.10.2012 13:22 SP.0050.3.399.2012 399.2012 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2012 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
26.10.2012 13:21 SP.0050.3.397.2012 397.2012 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2012 r.
26.10.2012 13:21 SP.0050.3.398.2012 398.2012 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2012 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami
26.10.2012 13:19 SP.0050.3.396.2012 396.2012 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2012
26.10.2012 13:18 SP.0050.3.395.2012 395.2012 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2012
26.10.2012 13:17 SP.0050.3.394.2012 394.2012 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2012
19.10.2012 11:37 SP.0050.3.393.2012 393.2012 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2012
19.10.2012 11:36 SP.0050.3.392.2012 392.2012 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2012
19.10.2012 11:35 SP.0050.3.391.2012 391.2012 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2012 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
19.10.2012 11:34 SP.0050.3.390.2012 390.2012 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2012 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
19.10.2012 11:33 SP.0050.3.389.2012 389.2012 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2012 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami
19.10.2012 11:31 SP.0050.3.388.2012 388.2012 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2012 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
19.10.2012 11:30 SP.0050.3.387.2012 387.2012 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2012 dotyczących zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez powiat
19.10.2012 11:27 SP.0050.3.386.2012 386.2012 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2012 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
19.10.2012 11:22 SP.0050.3.385.2012 385.2012 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2012 r.
12.10.2012 12:34 SP.0050.3.384.2012 384.2012 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2012
12.10.2012 12:32 SP.0050.3.383.2012 383.2012 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2012 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
12.10.2012 12:30 SP.0050.3.382.2012 382.2012 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2012 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
12.10.2012 12:29 SP.0050.3.381.2012 381.2012 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2012 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
12.10.2012 12:28 SP.0050.3.380.2012 380.2012 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2012 r.
12.10.2012 12:25 SP.0050.3.379.2012 379.2012 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2012 r.
12.10.2012 12:23 SP.0050.3.378.2012 378.2012 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2012 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami w zakresie zadań rządowych realizowanych przez powiat
12.10.2012 12:22 SP.0050.3.377.2012 377.2012 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2012 dotyczących zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez powiat
09.10.2012 14:10 SP.0050.3.376.2012 376.2012 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2012 dotyczących przeniesień wydatków z rezerwy budżetowej