Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
07.12.2012 13:50 SP.0050.3.529.2012 529.2012 w sprawie zmian w dochodach i wydatkach budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2012
07.12.2012 13:48 SP.0050.3.528.2012 528.2012 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2012 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami.
07.12.2012 13:47 SP.0050.3.527.2012 527.2012 w sprawie zmian w dochodach i wydatkach budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2012
07.12.2012 13:43 SP.0050.3.526.2012 526.2012 w sprawie zmian w dochodach i wydatkach budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2012
07.12.2012 13:41 SP.0050.3.525.2012 525.2012 w sprawie zmian w dochodach i wydatkach budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2012
07.12.2012 13:40 SP.0050.3.524.2012 524.2012 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2012 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami w zakresie zadań rządowych realizowanych przez powiat
07.12.2012 13:38 SP.0050.3.523.2012 523.2012 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2012 dotyczących zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami ralizowanych przez powiat
07.12.2012 13:37 SP.0050.3.522.2012 522.2012 w sprawie zmian w dochodach i wydatkach budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2012 w ramach dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji (...)
07.12.2012 13:36 SP.0050.3.521.2012 521.2012 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2012 dotyczących zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami ralizowanych przez powiat
07.12.2012 13:35 SP.0050.3.520.2012 520.2012 w sprawie zmian w dochodach i wydatkach budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2012 w ramach dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji (...)
07.12.2012 13:33 SP.0050.3.519.2012 519.2012 w sprawie zmian w dochodach i wydatkach budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2012 w ramach dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji (...)
07.12.2012 13:32 SP.0050.3.518.2012 518.2012 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2012 dotyczących zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami ralizowanych przez powiat
07.12.2012 13:31 SP.0050.3.517.2012 517.2012 w sprawie zmian w dochodach i wydatkach budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2012 w ramach dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji (...)
07.12.2012 11:32 SP.0050.3.516.2012 516.2012 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2012 dotyczących zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami ralizowanych przez powiat
07.12.2012 09:41 SP.0050.3.515.2012 515.2012 w sprawie zmian w dochodach i wydatkach budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2012
07.12.2012 09:40 SP.0050.3.514.2012 514.2012 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2012 dotyczących zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami ralizowanych przez powiat
07.12.2012 09:37 SP.0050.3.513.2012 513.2012 w sprawie zmian w dochodach i wydatkach budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2012 w ramach dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji (...)
07.12.2012 09:36 SP.0050.3.512.2012 512.2012 w sprawie zmian w dochodach i wydatkach budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2012
07.12.2012 09:35 SP.0050.3.511.2012 511.2012 w sprawie zmian w dochodach i wydatkach budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2012 w ramach dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji (...)
07.12.2012 09:34 SP.0050.3.510.2012 510.2012 w sprawie wykonania Uchwały Nr PR.0007.235.2012 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 29.11.2012 roku w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych między działami oraz zadaniami w (...)
07.12.2012 09:31 SP.0050.3.509.2012 509.2012 w sprawie wykonania Uchwały Nr PR.0007.234.2012 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 29.11.2012 roku w sprawie zmian w dochodach i wydatkach budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2012
07.12.2012 09:30 SP.0050.3.508.2012 508.2012 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2012 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami.
07.12.2012 09:29 SP.0050.3.507.2012 507.2012 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2012 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami.
07.12.2012 09:28 SP.0050.3.506.2012 506.2012 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2012 r.
07.12.2012 09:26 SP.0050.3.505.2012 505.2012 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2012 dotyczących przeniesień wydatków z rezerwy budżetowej
07.12.2012 09:25 SP.0050.3.504.2012 504.2012 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2012
07.12.2012 09:24 SP.0050.3.503.2012 503.2012 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2012
07.12.2012 09:22 SP.0050.3.502.2012 502.2012 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2012 r.
07.12.2012 09:20 SP.0050.3.501.2012 501.2012 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2012 r.
07.12.2012 09:19 SP.0050.3.500.2012 500.2012 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2012 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami w zakresie zadań rządowych realizowanych przez powiat
07.12.2012 09:18 SP.0050.3.499.2012 499.2012 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2012 r.
07.12.2012 09:17 SP.0050.3.498.2012 498.2012 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2012 r.
07.12.2012 09:16 SP.0050.3.497.2012 497.2012 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2012 r.
07.12.2012 09:15 SP.0050.3.496.2012 496.2012 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2012
07.12.2012 09:14 SP.0050.3.495.2012 495.2012 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2012 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami.
07.12.2012 09:12 SP.0050.3.494.2012 494.2012 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2012 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami.
07.12.2012 09:11 SP.0050.3.493.2012 493.2012 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2012
29.11.2012 17:29 SP.0050.3.492.2012 492.2012 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2012
29.11.2012 17:28 SP.0050.3.491.2012 491.2012 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2012
29.11.2012 17:27 SP.0050.3.490.2012 490.2012 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2012 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
29.11.2012 17:26 SP.0050.3.489.2012 489.2012 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2012
29.11.2012 17:25 SP.0050.3.488.2012 488.2012 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2012 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
29.11.2012 17:23 SP.0050.3.486.2012 486.2012 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2012 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami w zakresie zadań rządowych realizowanych przez powiat
29.11.2012 17:23 SP.0050.3.487.2012 487.2012 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2012
29.11.2012 17:21 SP.0050.3.485.2012 485.2012 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2012
29.11.2012 17:20 SP.0050.3.484.2012 484.2012 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2012 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami.
29.11.2012 17:19 SP.0050.3.483.2012 483.2012 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2012 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami.
29.11.2012 17:17 SP.0050.3.481.2012 481.2012 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2012 r. w zakresie zadań rządowych zleconych gminie
29.11.2012 17:17 SP.0050.3.482.2012 482.2012 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2012 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami
29.11.2012 17:15 SP.0050.3.480.2012 480.2012 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2012 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami

1 2 3 następna