Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
29.11.2012 17:14 SP.0050.3.479.2012 479.2012 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2012 r.
29.11.2012 17:12 SP.0050.3.478.2012 478.2012 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2012 r.
29.11.2012 17:11 SP.0050.3.477.2012 477.2012 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2012 r.
29.11.2012 17:09 SP.0050.3.476.2012 476.2012 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2012
29.11.2012 17:08 SP.0050.3.475.2012 475.2012 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2012 r.
29.11.2012 17:06 SP.0050.3.474.2012 474.2012 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2012 r.
23.11.2012 10:08 SP.0050.3.472.2012 472.2012 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2012
23.11.2012 10:08 SP.0050.3.473.2012 473.2012 w sprawie założenia lokaty z środków na rachunku podstawowym 72 1050 1214 1000 0010 0119 7019 w wysokości 3.000.000 zł (słownie: trzy miliony złotych) na okres od 16.11.2012r. do 13.12 (...)
23.11.2012 10:07 SP.0050.3.471.2012 471.2012 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2012 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
23.11.2012 10:05 SP.0050.3.470.2012 470.2012 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2012 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami.
23.11.2012 10:04 SP.0050.3.469.2012 469.2012 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2012 dotyczących przeniesień wydatków z rezerwy budżetowej
23.11.2012 10:03 SP.0050.3.468.2012 468.2012 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2012
23.11.2012 10:02 SP.0050.3.467.2012 467.2012 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2012 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami w zakresie zadań rządowych realizowanych przez powiat
23.11.2012 10:00 SP.0050.3.466.2012 466.2012 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2012
23.11.2012 09:59 SP.0050.3.465.2012 465.2012 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2012 r.
23.11.2012 09:58 SP.0050.3.464.2012 464.2012 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2012
23.11.2012 09:56 SP.0050.3.463.2012 463.2012 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2012
23.11.2012 09:55 SP.0050.3.462.2012 462.2012 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2012 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami w ramach budżetu miasta na prawach powiatu na 2012r.
23.11.2012 09:54 SP.0050.3.461.2012 461.2012 w sprawie zmian w dochodach i wydatkach budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2012
23.11.2012 09:53 SP.0050.3.460.2012 460.2012 w sprawie zmian w dochodach i wydatkach budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2012
23.11.2012 09:52 SP.0050.3.459.2012 459.2012 w sprawie zmian w dochodach i wydatkach budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2012
23.11.2012 09:51 SP.0050.3.458.2012 458.2012 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2012 dotyczących zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez powiat
23.11.2012 09:50 SP.0050.3.457.2012 457.2012 w sprawie zmian w dochodach i wydatkach budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2012 w ramach dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu (...)
23.11.2012 09:49 SP.0050.3.456.2012 456.2012 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2012 dotyczących zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez powiat
23.11.2012 09:47 SP.0050.3.455.2012 455.2012 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2012 dotyczących zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez powiat
23.11.2012 09:45 SP.0050.3.454.2012 454.2012 w sprawie założenia lokaty z środków na rachunku podstawowym 72 1050 1214 1000 0010 0119 7019 w wysokości 4.000.000 zł (słownie: cztery miliony złotych) na okres od 15.11.2012r. do (...)
19.11.2012 13:28 SP.0050.3.453.2012 453.2012 w sprawie przedłożenia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ruda Śląska na lata 2013-2045 oraz projektu budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2013
19.11.2012 13:27 SP.0050.3.452.2012 452.2012 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2012
19.11.2012 13:26 SP.0050.3.451.2012 451.2012 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2012 r.
19.11.2012 13:23 SP.0050.3.450.2012 450.2012 w sprawie zmian w dochodach i wydatkach budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2012 w ramach dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu (...)
19.11.2012 13:21 SP.0050.3.449.2012 449.2012 w sprawie zmian w dochodach i wydatkach budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2012
19.11.2012 13:20 SP.0050.3.448.2012 448.2012 w sprawie zmian w dochodach i wydatkach budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2012
19.11.2012 13:19 SP.0050.3.447.2012 447.2012 w sprawie zmian w dochodach i wydatkach budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2012 w ramach dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu (...)
19.11.2012 13:18 SP.0050.3.446.2012 446.2012 w sprawie zmian w dochodach i wydatkach budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2012
19.11.2012 13:14 SP.0050.3.445.2012 445.2012 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2012 dotyczących zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez powiat
19.11.2012 13:13 SP.0050.3.444.2012 444.2012 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2012 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
19.11.2012 13:12 SP.0050.3.443.2012 443.2012 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2012
19.11.2012 13:10 SP.0050.3.442.2012 442.2012 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2012
19.11.2012 12:58 SP.0050.3.441.2012 441.2012 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2012 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
19.11.2012 12:57 SP.0050.3.440.2012 440.2012 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2012 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
19.11.2012 12:56 SP.0050.3.439.2012 439.2012 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2012 dotyczących przeniesień wydatków z rezerwy budżetowej
19.11.2012 12:55 SP.0050.3.438.2012 438.2012 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2012 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
19.11.2012 12:52 SP.0050.3.437.2012 437.2012 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2012
19.11.2012 12:24 SP.0050.3.436.2012 436.2012 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2012 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
19.11.2012 12:23 SP.0050.3.435.2012 435.2012 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2012 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
19.11.2012 12:21 SP.0050.3.434.2012 434.2012 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2012
19.11.2012 12:19 SP.0050.3.433.2012 433.2012 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2012 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
19.11.2012 12:18 SP.0050.3.432.2012 432.2012 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2012 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
19.11.2012 12:16 SP.0050.3.431.2012 431.2012 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2012 r.
19.11.2012 12:01 SP.0050.3.430.2012 430.2012

poprzednia 1 2 3 następna