Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
03.04.2013 13:17 AP.271.12.2013 Zawiadomienie o wykluczeniu
22.03.2013 11:34 AP.271.12.2013 Zawiadomienie o wyniku postępowania
25.02.2013 13:51 AP.217.12.2013 Informacje z otwarcia ofert
21.02.2013 08:10 AP.271.12.2013 Zapytanie nr 3 i odpowiedź
20.02.2013 14:18 AP.271.12.2013 Zapytanie nr 2 i odpowiedź
15.02.2013 13:09 AP.271.12.2013 Zapytanie, odpowiedź nr 1
06.02.2013 15:47 AP.271.12.2013 Specyfiacja Istotnych Warunków Zamówienia
06.02.2013 15:45 AP.271.12.2013 Ogłoszenie o zamówieniu