Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
11.12.2012 11:38 73/V/99 Uchwała Nr 73/V/99 w sprawie: przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 1999.
11.12.2012 11:30 72/V/99 Uchwała Nr 72/V/99 w sprawie: zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Rudzie Śląskiej.
11.12.2012 11:27 71/V/99 Uchwała Nr 71/V/99 w sprawie: przyjęcia planów pracy na 1999 r. komisji Rady Miejskiej w Rudzie Śląskiej.
11.12.2012 11:17 70/V/99 Uchwała Nr 70/V/99 w sprawie: zmiany uchwały Rady Miejskiej nr 20/I/98 z dnia 30.10.1998 r. w sprawie powołania Komisji Infrastryktury Technicznej oraz ustalenia jej składu.
11.12.2012 11:05 69/V/99 Uchwała Nr 69/V/99 w sprawie: zmiany uchwały Rady Miejskiej nr 19/I/98 z dnia 30.10.1998 r. w sprawie powołania Komisji Budżetu oraz ustalenia jej składu.
11.12.2012 11:02 68/V/99 Uchwała Nr 68/V/99 w sprawie: zmiany uchwały Rady Miejskiej nr 21/I/98 z dnia 30.10.1998 r. w sprawie powołania Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej oraz ustalenia jej składu.
11.12.2012 10:58 67/V/99 Uchwała Nr 67/V/99 w sprawie: zmiany uchwały Rady Miejskiej w sprawie powołania Komisji Kultury, Sportu i Rekreacji oraz ustalenia jej składu.
11.12.2012 10:54 66/V/99 Uchwała Nr 66/V/99 w sprawie: zmiany uchwały Rady Miejskiej nr 23/I/98 z dnia 30.10.1998 r. w sprawie powołania Komisji ds. Rodziny oraz ustalenia jej składu.
11.12.2012 10:49 65/V/99 Uchwała Nr 65/V/99 w sprawie: zmiany uchwały Rady Miejskiej nr 25/I/98 z dnia 30.10.1998 r. w sprawie powołania Komisji Prawa i Samorządności oraz ustalenia jej składu.
11.12.2012 10:47 64/V/99 Uchwała Nr 64/V/99 w sprawie: wprowadzenia wymogu uzyskania zezwolenia na zarobkowy przewóz osób taksówką.
11.12.2012 10:44 63/V/99 Uchwała Nr 63/V/99 w sprawie: budżetu miasta na prawach powiatu na 1999 rok.