Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
11.12.2012 14:56 98/IX/99 Uchwała Nr 98/IX/99 w sprawie: ustalenia szczegółowego trybu rozpatrywania wniosków i przyznawania dofinansowania ze środków PFRON do turnusów rehabilitacyjnych dla osób niepełnosprawnych
11.12.2012 13:42 97/IX/99 Uchwała Nr 97/IX/99 w sprawie: reprezentowania miasta Ruda Śląska w Zgromadzeniach Związku Harmonijnego Rozwoju Miast Aglomeracji Katowickiej.
11.12.2012 13:40 96/IX/99 Uchwała Nr 96/IX/99 w sprawie: uchylenia uchwały Nr 448/LX/98 Rady Miejskiej w Rudzie Śląskiej z dnia 25.05.1998 r.
11.12.2012 13:37 95/IX/99 Uchwała Nr 95/IX/99 w sprawie: zmiany uchwały Nr 458/LVII/94 Rady Miejskiej w Rudzie Śląskiej z dnia 28.04.1994 r. i nadania Statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Rudzie Śląskiej.
11.12.2012 13:02 94/IX/99 Uchwała Nr 94/IX/99 w sprawie: zmiany Uchwały Nr 234/XXXI/96 Rady Miejskiej z dnia 30.05.1996 r. w sprawie określenia regulaminu konkursu na stanowiska dyrektorów placówek oświatowych.
11.12.2012 12:58 93/IX/99 Uchwała Nr 93/IX/99 w sprawie: określenia zasad wnoszenia przez miasto Ruda Śląska udziałów do Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Rudzie Śląskiej.
11.12.2012 12:55 92/IX/99 Uchwała Nr 92/IX/99 w sprawie: zmian w dochodach i wydatkach budżetu miasta na prawach powiatu na 1999 r.
11.12.2012 12:53 91/IX/99 Uchwała Nr 91/IX/99 w sprawie: zmian w dochodach i wydatkach budżetu miasta na prawach powiatu na 1999 r.
11.12.2012 12:50 90/IX/99 Uchwała Nr 90/IX/99 w sprawie: rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu miasta za rok 1998 oraz wniosku Komisji Rewizyjnej dotyczącego udzielenia absolutorium Zarządowi Miasta.