Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
12.12.2012 14:40 142/XI/99 Uchwała Nr 142/XI/99 w sprawie: wyboru Zastępcy Prezydenta Miasta Ruda Śląska i zmiany uchwały Nr 7/I/98 Rady Miejskiej w Rudzie Śląskiej z dnia 29.10.1998 r.
12.12.2012 14:38 141/XI/99 Uchwała Nr 141/XI/99 w sprawie: nadania Statutu Domowi Pomocy Społecznej "Senior" w Rudzie Śląskiej.
12.12.2012 14:36 140/XI/99 Uchwała Nr 140/XI/99 w sprawie: podjęcia przez Gminę Ruda Śląska działań mających na celu poprawę stanu bezpieczeństwa na terenie miasta.
12.12.2012 14:34 139/XI/99 Uchwała Nr 139/XI/99 w sprawie: ustanowienia dorocznych nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury.
12.12.2012 14:31 138/XI/99 Uchwała Nr 138/XI/99 w sprawie: nadania statutu Gimnazjum Nr 14 w Rudzie Śląskiej oraz określenia jego formy organizacyjno - prawnej jako jednostki sektora finansów publicznych.
12.12.2012 14:29 137/XI/99 Uchwała Nr 137/XI/99 w sprawie: nadania statutu Gimnazjum Nr 13 w Rudzie Śląskiej oraz określenia jego formy organizacyjno - prawnej jako jednostki sektora finansów publicznych.
12.12.2012 14:27 136/XI/99 Uchwala Nr 136/XI/99 w sprawie: nadania statutu Gimnazjum Nr 12 w Rudzie Śląskiej oraz określenia jego formy organizacyjno - prawnej jako jednostki sektora finansów publicznych.
12.12.2012 14:24 135/XI/99 Uchwała Nr 135/XI/99 w sprawie: nadania statutu Gimnazjum Nr 11 w Rudzie Śląskiej oraz określenia jego formy organizacyjno - prawnej jako jednostki sektora finansów publicznych.
12.12.2012 14:20 134/XI/99 Uchwała Nr 134/XI/99 w sprawie: nadania statutu Gimnazjum Nr 10 w Rudzie Śląskiej oraz określenia jego formy organizacyjno - prawnej jako jednostki sektora finansów publicznych.
12.12.2012 14:16 133/XI/99 Uchwała Nr 133/XI/99 w sprawie: nadania statutu Gimnazjum Nr 9 w Rudzie Śląskiej oraz określenia jego formy organizacyjno - prawnej jako jednostki sektora finansów publicznych.
12.12.2012 14:12 132/XI/99 Uchwała Nr 132/XI/99 w sprawie: nadania statutu Gimnazjum Nr 8 w Rudzie Śląskiej oraz określenia jego formy organizacyjno - prawnej jako jednostki sektora finansów publicznych.
12.12.2012 12:39 131/XI/99 Uchwała Nr 131/XI/99 w sprawie: nadania statutu Gimnazjum nr 7 w Rudzie Śląskiej oraz okreslenia jego formy organizacyjno - prawnej jako jednostki sektora finansów publicznych.
12.12.2012 12:24 130/XI/99 Uchwała Nr 130/XI/99 w sprawie: nadania statutu Gimnazjum Nr 6 w Rudzie Śląskiej oraz określenia jego formy organizacyjno - prawnej jako jednostki sektora finansów publicznych.
12.12.2012 12:20 129/XI/99 Uchwała Nr 129/XI/99 w sprawie: nadania statutu Gimnazjum Nr 5 w Rudzie Śląskiej oraz określenia jego formy organizacyjno - prawnej jako jednostki sektora finansów publicznych.
12.12.2012 12:16 128/XI/99 Uchwała Nr 128/XI/99 w sprawie: nadania statutu Gimnazjum Nr 4 w Rudzie Śląskiej oraz określenia jego formy organizacyjno - prawnej jako jednostki sektora finansów publicznych.
12.12.2012 12:11 127/XI/99 Uchwała Nr 127/XI/99 w sprawie: nadania statutu Gimnazjum nr 3 w Rudzie Śląskiej oraz określenia jego formy organizacyjno - prawnej jako jednostki sektora finansów publicznych.
12.12.2012 12:07 126/XI/99 Uchwała Nr 126/XI/99 w sprawie: nadania statutu Gimnazjum nr 2 w Rudzie Śląskiej oraz określenia jego formy organizacyjno - prawnej jako jednostki sektora finansów publicznych.
12.12.2012 12:04 125/XI/99 Uchwała Nr 125/XI/99 w sprawie: nadania statutu Gimnazjum nr 1 w Rudzie Śląskiej oraz określenia jego formy organizacyjno - prawnej jako jednostki sektora finansów publicznych.
12.12.2012 12:00 124/XI/99 Uchwała Nr 124/XI/99 w sprawie: dostosowania skladu Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Miejskiego Nr 2 w Rudzie Śląskiej ul. Lipa 2
12.12.2012 11:57 123/XI/99 Uchwała Nr 123/XI/99 w sprawie: wyłonienia przedstawicieli do Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Miejskiego Nr 2 w Rudzie Śląskiej ul. Lipa 2
12.12.2012 11:53 122/XI/99 Uchwała Nr 122/XI/99 w sprawie: dostosowania składu Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Miejskiego Nr 1 w Rudzie Śląskiej ul. Główna 11
12.12.2012 11:49 121/XI/99 Uchwała Nr 121/XI/99 w sprawie: wyłonienia przedstawicieli do Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Miejskiego Nr 1 w Rudzie Śląskiej ul. Główna 11
12.12.2012 11:46 120/XI/99 Uchwała Nr 120/XI/99 w sprawie: zawarcia Porozumienia pomiędzy Miastem Ruda Śląska z Wojewodą Śląskim.
12.12.2012 11:44 119/XI/99 Uchwała Nr 119/XI/99 w sprawie: zasad i warunków używania herbu miasta Ruda Śląska.
12.12.2012 11:43 118/XI/99 Uchwała Nr 118/XI/99 w sprawie: bankowej obsługi budżetu miasta na prawach powiatu.
12.12.2012 11:40 117/XI/99 Uchwała Nr 117/XI/99 w sprawie: trybu prac i procedury uchwalania budżetu miasta Ruda Śląska oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu.
12.12.2012 11:38 116/XI/99 Uchwała Nr 116/XI/99 w sprawie: określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Ruda Śląska za I półrocze.
12.12.2012 11:11 115/XI/99 Uchwała Nr 115/XI/99 w sprawie: zmian w dochodach i wydatkach budżetu miasta na prawach powiatu na 1999 r.
12.12.2012 11:10 114/XI/99 Uchwała Nr 114/XI/99 w sprawie: zmian w dochodach i wydatkach budżetu miasta na prawach powiatu na 1999 r.
12.12.2012 11:05 113/XI/99 Uchwała Nr 113/XI/99 w sprawie: zmiany uchwały Nr 63/V/99 Rady Miejskiej w Rudzie Śląskiej z dnia 08.02.1999 r. w sprawie budżetu miasta na prawach powiatu na 1999 rok.
12.12.2012 11:04 112/XI/99 Uchwała Nr 112/XI/99 w sprawie: zmian w dochodach i wydatkach budżetu miasta na prawach powiatu na 1999 r.
12.12.2012 11:01 111/Xi/99 Uchwała Nr 111/XI/99 w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska.
12.12.2012 10:59 110/XI/99 Uchwała Nr 110/XI/99 w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu szczegółowego zagospodarowania przestrzennego Ruda Śląska - Wirek.
12.12.2012 10:56 109/XI/99 Uchwała Nr 109/XI/99 w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu szczegółowego zagospodarowania przestrzennego dzielnicy Ruda w Rudzie Śląskiej.