Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
03.01.2013 10:27 SP.0050.1.97.2012 97.2012 zmieniające Zarządzenie Nr SP.0050.1.42.2011 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 27 maja 2011 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych dla Urzędu (...)
03.01.2013 10:23 SP.0050.1.96.2012 96.2012 w sprawie wprowadzenia indywidualnych planów rozwoju zawodowego pracowników Urzędu Miasta Ruda Śląska
20.12.2012 17:18 SP.0050.1.95.2012 95.2012 w sprawie przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków w Urzędzie Miasta Ruda Śląska
20.12.2012 17:17 SP.0050.1.94.2012 94.2012 w sprawie nadania Odznaki "Kamrat Rudzki" Grupie "Od Serca" z Ośrodka dla Niepełnosprawnych "Najświętsze Serce Jezusa" w Rudzie Śląskiej
20.12.2012 17:15 SP.0050.1.93.2012 93.2012 w sprawie nadania Odznaki "Kamrat Rudzki" Pani Teresie Jonas
20.12.2012 17:14 SP.0050.1.92.2012 92.2012 w sprawie nadania Odznaki "Kamrat Rudzki" Pani Annie Morajko
20.12.2012 17:13 SP.0050.1.91.2012 91.2012 w sprawie nadania Odznaki "Kamrat Rudzki" Pani Bożenie Bismor
20.12.2012 17:12 SP.0050.1.90.2012 90.2012 w sprawie nadania Odznaki "Kamrat Rudzki" Pani Karolinie Kaliskiej - Skrabania
20.12.2012 17:11 SP.0050.1.88.2012 88.2012 w sprawie nadania Odznaki "Kamrat Rudzki" Oddziałowi Rudzkiemu Polskiego Związku Filatelistów
20.12.2012 17:11 SP.0050.1.89.2012 89.2012 w sprawie nadania Odznaki "Kamrat Rudzki" Chórowi Parafialnemu Świętej Cecylii przy parafii Trójcy Przenajświętszej w Rudzie Śląskiej
20.12.2012 17:10 SP.0050.1.87.2012 87.2012 w sprawie nadania Odznaki "Kamrat Rudzki" Pani Aleksandrze Poloczek
20.12.2012 17:07 SP.0050.1.86.2012 86.2012 w sprawie nadania Odznaki "Kamrat Rudzki" Panu Mirosławowi Nowakowi
20.12.2012 17:06 SP.0050.1.85.2012 85.2012 w sprawie nadania Odznaki "Kamrat Rudzki" Panu Bronisławowi Wątrobie
20.12.2012 17:05 SP.0050.1.84.2012 84.2012 w sprawie nadania Odznaki "Kamrat Rudzki" Panu Arkadiuszowi Kusiowi
20.12.2012 17:04 SP.0050.1.83.2012 83.2012 w sprawie nadania Odznaki "Kamrat Rudzki" Panu Mirosławowi Krause
20.12.2012 17:03 SP.0050.1.82.2012 82.2012 w sprawie nadania Odznaki "Kamrat Rudzki" Panu Robertowi Koniecznemu
20.12.2012 17:02 SP.0050.1.81.2012 81.2012 w sprawie nadania Odznaki "Kamrat Rudzki" Panu Krystianowi Wodniokowi
20.12.2012 17:00 SP.0050.1.80.2012 80.2012 w sprawie nadania Odznaki "Kamrat Rudzki" Panu Kornelowi Wilczkowi
20.12.2012 15:50 SP.0050.1.79.2012 79.2012 w sprawie nadania Odznaki "Kamrat Rudzki" Panu Piotrowi Pilawie
12.12.2012 12:05 SP.0050.1.78.2012 78.2012 zmieniające Zarządzenie Nr SP.0050.1.56.2012 w sprawie wprowadzenia Zasad rachunkowości
12.12.2012 12:02 SP.0050.1.77.2012 77.2012 zmieniające Zarządzenie Nr SP.0050.1.55.2012 w sprawie wprowadzenia Instrukcji obiegu i kontroli dokumentów finansowo-księgowych dla Urzędu Miasta Ruda Śląska