Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
19.12.2012 10:41 188/XII/99 Uchwała Nr 188/XII/99 w sprawie: apelu o zaniechanie prób ograniczenia kompetencji samorządu terytorialnego.
19.12.2012 10:37 187/XII/99 Uchwała Nr 187/XII/99 w sprawie: przekształcenia zakładu budżetowego - Redakcja Gazety "Wiadomości Rudzkie" Tygodnik Społeczno - Kulturalny w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością.
19.12.2012 10:34 186/XII/99 Uchwała Nr 186/XII/99 w sprawie: zmiany uchwały Nr 326/XLII/97 Rady Miejskiej w Rudzie Śląskiej z dnia 20.02.1997 r.
19.12.2012 10:31 185/XII/99 Uchwała Nr 185/XII/99 w sprawie: wystąpienia miasta Ruda Śląska ze Spółki z o.o. Śląska Telewizja Kablowa "Świętochłowice".
19.12.2012 10:27 184/XII/99 Uchwała Nr 184/XII/99 w sprawie: zmiany w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Rudzie Śląskiej.
19.12.2012 10:12 183/XII/99 Uchwała Nr 183/XII/99 w sprawie: powołania Rady Społecznej Poradni Medycyny Szkolnej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Radoszowskiej 163
19.12.2012 10:08 182/XII/99 Uchwała Nr 182/XII/99 w sprawie: powołania Rady Społecznej Poradni Okulistycznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Lipa 2
19.12.2012 09:40 181/XII/99 Uchwała Nr 181/XII/99 w sprawie: powołania Rady Społecznej Ośrodka Terapii Uzależnień od Alkoholu i Pomocy Psychologicznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej
19.12.2012 09:35 180/XII/99 Uchwała Nr 180/XII/99 w sprawie: powołania Rady Społecznej Poradni Medycyny Pracy Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Szpaków 33
19.12.2012 09:17 179/XII/99 Uchwała Nr 179/XII/99 w sprawie: powołania Rady Społecznej Laboratorium Bakteriologicznego i Analityki Medycznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej
14.12.2012 13:32 178/XII/99 Uchwała Nr 178/XII/99 w sprawie: powołania Rady Społecznej Przychodni Specjalistycznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Szpaków 33
14.12.2012 13:25 17/XII/99 Uchwała Nr 177/XII/99 w sprawie: powołania Rady Społecznej Przychodni Rejonowej Przychodni Specjalistycznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej
14.12.2012 13:21 176/XII/99 Uchwała Nr 176/XII/99 w sprawie: powołania Rady Społecznej Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Lipa - Lipińskiej
14.12.2012 13:16 175/XII/99 Uchwała Nr 175/XII/99 w sprawie: powołania Rady Społecznej Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Sztolniowej 6
14.12.2012 13:13 174/XII/99 Uchwała Nr 174/XII/99 w sprawie: powołania Rady Społecznej Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Makuszyńskiego 7
14.12.2012 09:45 173/XII/99 Uchwała Nr 173/XII/99 w sprawie: powołania Rady Społecznej Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Gierałtowskiego 29
13.12.2012 12:10 172/XII/99 Uchwała Nr 172/XII/99 w sprawie: powołania Rady Społecznej Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Radoszowskiej 163
13.12.2012 12:06 171/XII/99 Uchwała Nr 171/XII/99 w sprawie: powołania Rady Społecznej Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Ks. Niedzieli 51
13.12.2012 12:00 170/XII/99 Uchwała Nr 170/XII/99 w sprawie: powołania Rady Społecznej Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Jankowskiego 6
13.12.2012 11:57 169/XII/99 Uchwała Nr 169/XII/99 w sprawie: powołania Rady Społecznej Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Pokoju 4a
13.12.2012 11:46 168/XII/99 Uchwała Nr 168/XII/99 w sprawie: wyłonienia przedstawicieli do Rady Społecznej Poradni Medycyny Szkolnej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej
13.12.2012 11:41 167/XII/99 Uchwała Nr 167/XII/99 w sprawie: wyłonienia przedstawicieli do Rady Społcznej Poradni Okulistycznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej
13.12.2012 11:37 166/XII/99 Uchwała Nr 166/XII/99 w sprawie: wyłonienia przedstawicieli do Rady Społecznej Ośrodka Terapii Uzależnień od Alkoholu i Pomocy Psychologicznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
13.12.2012 11:33 165/XII/99 Uchwała Nr 165/XII/99 w sprawie: wyłonienia przedstawicieli do Rady Społecznej Poradni Medycyny Pracy Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej
13.12.2012 11:25 164/XII/99 Uchwała Nr 164/XII/99 w sprawie: wyłonienia przedstawicieli do Rady Społecznej Laboratorium Bakteriologicznego i Analityki Medycznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śl.
13.12.2012 11:20 163/XII/99 Uchwała Nr 163/XII/99 w sprawie: wyłonienia przedstawicieli do Rady Społecznej Przychodni Specjalistycznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej
13.12.2012 11:14 162/XII/99 Uchwała Nr 162/XII/99 w sprawie: wyłonienia przedstawicieli do Rady Społecznej Przychodni Specjalistycznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej
13.12.2012 10:46 161/XII/99 Uchwała Nr 161/XII/99 w sprawie: wyłonienia przedstawicieli do Rady Społecznej Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej
13.12.2012 10:28 160/XII/99 Uchwała Nr 160/XII/99 w sprawie: wyłonienia przedstawicieli do Rady Społecznej Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej
13.12.2012 10:25 159/XII/99 Uchwała Nr 159/XII/99 w sprawie: wyłonienia przedstawicieli do Rady Społecznej Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej
13.12.2012 10:21 158/XII/99 Uchwała Nr 158/XII/99 w sprawie: wyłonienia przedstawicieli do Rady Społecznej Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej
13.12.2012 10:17 157/XII/99 Uchwała Nr 157/XII/99 w sprawie: wyłonienia przedstawicieli do Rady Społecznej Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej
13.12.2012 10:04 156/XII/99 Uchwała Nr 156/XII/99 w sprawie: wyłonienia przedstawicieli do Rady Społecznej Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej
13.12.2012 09:55 155/XII/99 Uchwała Nr 155/XII/99 w sprawie: wyłonienia przedstawicieli do Rady Społecznej Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej
13.12.2012 09:52 154/XII/99 Uchwała Nr 154/XII/99 w sprawie: wyłonienia przedstawicieli do Rady Społecznej Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Pokoju 4a.
13.12.2012 09:31 153/XII/99 Uchwała Nr 153/XII/99 w sprawie: przekształcenia Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego SPZOZ w Rudzie Śląskiej w samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej.
13.12.2012 09:28 152/XII/99 Uchwała Nr 152/XII/99 w sprawie: zatwierdzenia zmian w Statucie Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul.J.Markowej20
13.12.2012 09:20 151/XII/99 Uchwała Nr 151/XII/99 w sprawie: odwołania i powołania Przewodniczącego Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Miejskiego Nr 1 w Rudzie Śląskiej
13.12.2012 09:15 150/XII/99 Uchwała Nr 150/XII/99 w sprawie: aktu założycielskiego - Liceum Technicznego, które staje się integralną częścią Zespołu Szkół Zawodowych im. Mikołaja Kopernika w Rudzie Śląskiej.
13.12.2012 08:56 149/XII/99 Uchwała Nr 149/XII/99 w sprawie: aktu założycielskiego - Liceum Technicznego, które staje się integralną częścią Zespołu Szkół Zawodowych im. Jadwigi Markowej w Rudzie Śląskiej.
13.12.2012 08:51 148/XII/99 Uchwała Nr 148/XII/99 w sprawie: zasad udzielania i rozmiaru zniżek nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach
12.12.2012 15:48 147/XII/99 Uchwała Nr 147/XII/99 sprawie: określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dla nauczycieli nie wymienionych w Karcie Nauczyciela zatrudnionych w szkołach i przedszkolach.
12.12.2012 15:43 146/XII/99 Uchwała Nr 146/XII/99 w sprawie: określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku
12.12.2012 15:40 145/XII/99 Uchwała Nr 145/XII/99 w sprawie: ustalenia trybu postępowania o udzielenie dotacji, sposobu jej rozliczania oraz kontroli wykonywania zleconych zadań.
12.12.2012 15:39 144/XII/99 Uchwała Nr 144/XII/99 w sprawie: zmian w dochodach i wydatkach budżetu miasta na prawach powiatu na 1999 r.
12.12.2012 15:37 143/XII/99 Uchwała Nr 143/XII/99 w sprawie: zmian w dochodach i wydatkach budżetu miasta na prawach powiatu na 1999 r.