Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
19.12.2012 12:53 208/XIV/99 Uchwała Nr 208/XIV/99 w sprawie: zatwierdzenia Statutu Poradni Medycyny Pracy Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Szpaków 33.
19.12.2012 12:48 207/XIV/99 Uchwała Nr 207/XIV/99 w sprawie: zatwierdzenia Statutu Przychodni Okulistycznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Lipa 2.
19.12.2012 12:38 206/XIV/99 Uchwała Nr 206/XIV/99 w sprawie: zatwierdzenia Statutu Laboratorium Bakteriologicznego i Analityki Medycznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej
19.12.2012 12:35 205/XIV/99 Uchwała Nr 205/XIV/99 w sprawie: zatwierdzenia Statutu Przychodni Specjalistycznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Szpaków 33.
19.12.2012 12:29 204/XIV/99 Uchwała Nr 204/XIV/99 w sprawie: zatwierdzenia Statutu Przychodni Specjalistycznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Lipa 2.
19.12.2012 12:16 203/XIV/99 Uchwała Nr 203/XIV/99 w sprawie: zatwierdzenia Statutu Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Lipa - Lipińskiej.
19.12.2012 12:12 202/XIV/99 Uchwała Nr 202/XIV/99 w sprawie: zatwierdzenia Statutu Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Sztolniowej 6.
19.12.2012 12:08 201/XIV/99 Uchwała Nr 201/XIV/99 w sprawie: zatwierdzenia Statutu Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Makuszyńskiego 7.
19.12.2012 12:06 200/XIV/99 Uchwała Nr 200/XIV/99 w sprawie: zatwierdzenia Statutu Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Radoszowskiej 163.
19.12.2012 11:53 199/XIV/99 Uchwała Nr 199/XIV/99 w sprawie: zatwierdzenia Statutu Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Ks. Niedzieli 51.
19.12.2012 11:50 198/XIV/99 Uchwała Nr 198/XIV/99 w sprawie: zatwierdzenia Statutu Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Jankowskiego 6.
19.12.2012 11:48 197/XIV/99 Uchwała Nr 197/XIV/99 w sprawie: zatwierdzenia Statutu Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Gierałtowskiego 29.
19.12.2012 11:43 196/XIV/99 Uchwała Nr 196/XIV/99 w sprawie: Statutu Ośrodka Terapii Uzależnień od Alkoholu i Pomocy Psychologicznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej
19.12.2012 11:38 195/XIV/99 Uchwala Nr 195/XIV/99 w sprawie: zatwierdzenia Statutu Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Pokoju 4.
19.12.2012 11:31 194/XIV/99 Uchwała Nr 194/XIV/99 w sprawie: zatwierdzenia Statutu Poradni Medycyny Szkolnej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Radoszowskiej 163.
19.12.2012 11:29 192/XIV/99 Uchwała Nr 192/XIV/99 w sprawie: wyrażenia zgody na utworzenie Społecznej Straży Rybackiej przez Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego.
19.12.2012 11:26 193/XIV/99 Uchwała Nr 193/XIV/99 w sprawie: zatwierdzenia Regulaminu Społecznej Straży Rybackiej.
19.12.2012 11:23 191/XIV/99 Uchwała Nr 191/XIV/99 w sprawie: dokonania przeniesień wydatków budżetowych między dzialami w ramach budżetu miasta na prawach powiatu na 1999 r.