Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
19.12.2012 15:19 219/XV/99 Uchwała Nr 219/XV/99 w sprawie: wyboru czlonków Kolegium d/s Wykroczeń.
19.12.2012 15:15 218/XV/99 Uchwała Nr 218/XV/99 w sprawie: wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Rudzie Śląskiej.
19.12.2012 15:11 217/XV/99 Uchwała Nr 217/XV/99 w sprawie: wyboru ławników do Sądu Okręgowego w Katowicach.
19.12.2012 15:10 216/XV/99 Uchwała Nr 216/XV/99 w sprawie: zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska.
19.12.2012 14:56 215/XV/99 Uchwała Nr 215/XV/99 w sprawie: powołania Komisji Dyscyplinarnych I i II Instancji orzekających za naruszenie obowiązków przez mianowanych pracowników samorządowych Urzędu Miejskiego w Rudzie Śląskiej
19.12.2012 14:53 214/XV/99 Uchwała Nr 214/XV/99 w sprawie: zatwierdzenia statutu samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej pod nazwą " Szpital Miejski Nr 2" w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Lipa 2.
19.12.2012 14:44 213/XV/99 Uchwała Nr 213/XV/99 w sprawie: odwołania i powołania członka Rady Społecznej Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakladu Opieki Zdrowotnej ul. Wawelska 7.
19.12.2012 14:42 212/XV/99 Uchwała Nr 212/XV/99 w sprawie: utworzenia jednostek organizacyjnych miasta prowadzących działalność w formie jednostki budżetowej.
19.12.2012 14:40 211/XV/99 Uchwała Nr 211/XV/99 w sprawie: likwidacji jednostek organizacyjnych miasta prowadzących działalność w formie zakładu budżetowego.
19.12.2012 14:38 210/XV/99 Uchwała Nr 210/XV/99 w sprawie: zmian w dochodach i wydatkach budżetu miasta na prawach powiatu na 1999 r.
19.12.2012 14:36 209/XV/99 Uchwała Nr 209/XV/99 w sprawie: zmian w dochodach i wydatkach budżetu miasta na prawach powiatu na 1999 r.