Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
20.12.2012 17:09 229/XVI/99 Uchwała Nr 229/XVI/99 w sprawie: zmiany uchwały nr 326/XLII/97 Rady Miejskiej w Rudzie Śląskiej z dnia 20.02.1997 r.
20.12.2012 15:47 228/XVI/99 Uchwała Nr 228/XVI/99 w sprawie: zmiany Uchwały Nr 325/XLII/97 Rady Miejskiej w Rudzie Śląskiej z dnia 20.02.1997 r.
20.12.2012 15:39 227/XVI/99 Uchwała Nr 227/XVI/99 w sprawie: dni oraz godzin otwierania i zamykania placówek handlu detalicznego, zakładów gastronomicznych i usługowych dla ludności na terenie miasta Ruda Śląska.
20.12.2012 15:36 226/XVI/99 Uchwała Nr 226/XVI/99 w sprawie: powołania Przewodniczącego Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Rudzie Śląskiej.
20.12.2012 15:17 225/XVI/99 Uchwała Nr 225/XVI/99 w sprawie: powołania Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Rudzie Śląskiej.
20.12.2012 09:23 224/XVI/99 Uchwała Nr 224/XVI/99 w sprawie: zmiany uchwały nr 105/X/99 Rady Miejskiej w Rudzie Śląskiej z dnia 31.05.1999 roku
20.12.2012 09:20 223/XVI/99 Uchwała Nr 223/XVI/99 w sprawie: przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2000.
20.12.2012 09:18 222/XVI/99 Uchwala Nr 222/XVI/99 w sprawie: zatwierdzenia zmian w Statucie Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Siekiela 13.
20.12.2012 09:16 221/XVI/99 Uchwała Nr 221/XVI/99 w sprawie: dokonania przeniesień wydatków budżetowych między działami w ramach budżetu miasta na 1999 r.
20.12.2012 09:11 220/XVI/99 Uchwała Nr 220/XVI/99 w sprawie: zmian w dochodach i wydatkach budżetu miasta na prawach powiatu na 1999 r.