Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
21.12.2012 08:12 SP.0050.3.567.2012 567.2012 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2012 r.
21.12.2012 08:09 SP.0050.3.566.2012 566.2012 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2012 r.
21.12.2012 08:07 SP.0050.3.565.2012 565.2012 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2012 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
21.12.2012 08:06 SP.0050.3.564.2012 564.2012 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2012
21.12.2012 08:05 SP.0050.3.563.2012 563.2012 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2012 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
21.12.2012 08:04 SP.0050.3.562.2012 562.2012 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2012 r.
21.12.2012 08:03 SP.0050.3.561.2012 561.2012 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2012 r.
21.12.2012 08:02 SP.0050.3.560.2012 560.2012 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2012 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
21.12.2012 08:01 SP.0050.3.559.2012 559.2012 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2012 r.
21.12.2012 08:00 SP.0050.3.558.2012 558.2012 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2012 r.
21.12.2012 07:59 SP.0050.3.557.2012 557.2012 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2012 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
21.12.2012 07:58 SP.0050.3.556.2012 556.2012 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2012 r.
21.12.2012 07:57 SP.0050.3.555.2012 555.2012 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2012 w zakresie zadań rządowych realizowanych przez powiat
21.12.2012 07:56 SP.0050.3.554.2012 554.2012 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2012 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
21.12.2012 07:55 SP.0050.3.553.2012 553.2012 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2012
20.12.2012 17:56 SP.0050.3.552.2012 552.2012 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2012 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami w ramach budżetu miasta na prawach powiatu na 2012 r.
20.12.2012 17:55 SP.0050.3.551.2012 551.2012 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2012 r.
20.12.2012 17:54 SP.0050.3.550.2012 550.2012 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2012 r. dotyczących przeniesień wydatków z rezerwy budżetowej
20.12.2012 17:53 SP.0050.3.549.2012 549.2012 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2012 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
20.12.2012 17:52 SP.0050.3.548.2012 548.2012 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2012 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
20.12.2012 17:51 SP.0050.3.547.2012 547.2012 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2012 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
20.12.2012 17:50 SP.0050.3.546.2012 546.2012 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2012 r.
20.12.2012 17:49 SP.0050.3.545.2012 545.2012 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2012 r.w zakresie zadań rządowych zleconych gminie
20.12.2012 17:48 SP.0050.3.544.2012 544.2012 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2012 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
20.12.2012 17:47 SP.0050.3.543.2012 543.2012 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2012 r.
20.12.2012 17:46 SP.0050.3.542.2012 542.2012 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2012
20.12.2012 17:45 SP.0050.3.541.2012 541.2012 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2012
20.12.2012 17:38 SP.0050.3.540.2012 540.2012 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2012 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
20.12.2012 17:37 SP.0050.3.539.2012 539.2012 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2012 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
20.12.2012 17:36 SP.0050.3.538.2012 538.2012 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2012
20.12.2012 17:35 SP.0050.3.537.2012 537.2012 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2012 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
20.12.2012 17:34 SP.0050.3.536.2012 536.2012 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2012 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
20.12.2012 17:33 SP.0050.3.535.2012 535.2012 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2012
20.12.2012 17:32 SP.0050.3.534.2012 534.2012 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2012
20.12.2012 17:31 SP.0050.3.533.2012 533.2012 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2012 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
20.12.2012 17:29 SP.0050.3.532.2012 532.2012 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2012 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami w zakresie zadań rządowych realizowanych przez powiat
20.12.2012 17:28 SP.0050.3.531.2012 531.2012 w sprawie zmian w dochodach i wydatkach budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2012
20.12.2012 17:26 SP.0050.3.530.2012 530.2012 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2012 dotyczących zadań bieżących realizowanych przez powiat na podstawie na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

poprzednia 1 2