Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
21.12.2012 13:13 246/XVII/99 Uchwała nr 246/XVII/99 w sprawie: przyjęcia zmiany Statutu Komunikacyjnego Związku Komunalnego Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego w Katowicach.
21.12.2012 13:02 245/XVII/99 Uchwała Nr 245/XVII/99 w sprawie: przyjęcia zasad dokonywania okresowych ocen kwalifikacyjnych mianowanych pracowników samorządowych Urzędu Miejskiego w Rudzie Śląskiej.
21.12.2012 12:40 244/XVII/99 Uchwała Nr 244/XVII/99 w sprawie: utworzenia Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 3 w Rudzie Śląskiej.
21.12.2012 10:11 243/XVII/99 Uchwała nr 243/XVII/99 w sprawie: utworzenia Zespołu Szkół Ogolnokształcących Nr 2 w Rudzie Śląskiej.
21.12.2012 10:07 242/XVII/99 Uchwała Nr 242/XVII/99 w sprawie: utworzenia Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Rudzie Śląskiej.
21.12.2012 10:05 241/XVII/99 Uchwała nr 241/XVII/99 w sprawie: utworzenia Zespołu Szkół Specjalnych Nr 3 w Rudzie Śląskiej.
21.12.2012 10:02 240/XVII/99 Uchwała Nr 240/XVII/99 w sprawie: utworzenia Zespołu Szkół Specjalnych Nr 2 w Rudzie Śląskiej.
21.12.2012 09:59 238/XVII/99 Uchwała Nr 239/XVII/99 w sprawie: utworzenia Zespołu Szkół Specjalnych Nr 1 w Rudzie Śląskiej.
21.12.2012 09:45 238/VII/99 Uchwała Nr 238/XVII/99 w sprawie: zmiany Uchwały Nr 80/VII/99 Rady Miejskiej w Rudzie Śląskiej z dnia 15 marca 1999 r. w sprawie ustalenia sieci publicznych szkół podstawowych
21.12.2012 09:35 237/XVII/99 Uchwała Nr 237/XVII/99 w sprawie: zmiany Aktów Założycielskich szkół podstawowych w Rudzie Śląskiej.
21.12.2012 09:21 236/XVII/99 Uchwała Nr 236/XVII/99 w sprawie: zasad ustalania poboru, terminów płatności i wysokości stawek opłat administracyjnych za czynności urzedowe wykonywane przez Zarząd Miasta oraz Prezydenta Miasta.
20.12.2012 17:49 235/XVII/99 Uchwała Nr 235/XVII/99 w sprawie: zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
20.12.2012 17:46 234/XVII/99 Uchwala Nr 234/XVII/99 w sprawie: utworzenia środków specjalnych i określenia celów ich przeznaczenia w jednostkach budżetowych miasta na prawach powiatu.
20.12.2012 17:44 233/XVII/99 Uchwała Nr 233/XVII/99 w sprawie: zmian w dochodach i wydatkach budżetu miasta na prawach powiatu na 1999 r.
20.12.2012 17:43 232/XVII/99 Uchwała Nr 232/XVII/99 w sprawie: podatku od posiadania psów na terenie miasta Ruda Śląska na rok 2000.
20.12.2012 17:41 231/XVII/99 Uchwała Nr 231/XVII/99 w sprawie: ustalenia stawek i zwolnień w podatku od nieruchomości na terenie miasta Ruda Śląska na 2000 r.
20.12.2012 17:39 230/XVII/99 Uchwała Nr 230/XVII/99 w sprawie: określenia stawek podatku od środków transportowych na terenie miasta Ruda Śląska.