Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
16.01.2014 10:16 PR.0007.235.2013 PR.0007.235.2013 w sprawie budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2014.
16.01.2014 10:02 PR.0007.221.2013 PR.0007.221.2013 o zmianie uchwały w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
05.12.2013 14:40 PR.0007.208.2013 PR.0007.208.2013 zmieniająca Uchwałę Nr PR.0007.105.2013 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 23 maja 2013 r. w sprawie opłaty targowej na terenie Miasta Ruda Śląska.
05.12.2013 14:36 PR.0007.207.2013 PR.0007.207.2013 w sprawie nadania nazwy ulicy drodze wewnętrznej, bądącej odgałęzieniem ulicy Wireckiej w Rudzie Śląskiej - Kochłowicach.
05.12.2013 14:06 PR.0007.206.2013 PR.0007.206.2013 w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie pojazdów z dróg i przechowywanie na parkingach strzeżonych oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu.
05.12.2013 13:37 PR.0007.203.2013 PR.0007.203.2013 w sprawie zmiany Uchwały Nr PR.0008.67.2011 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie ustalenia wyokości opłat za pobyt dziecka w żłobku miejskim.
05.12.2013 13:33 PR.0007.200.2013 PR.0007.200.2013 w sprawie opłaty od posiadania psów.
05.12.2013 13:30 PR.0007.199.2013 PR.0007.199.2013 w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości.
29.11.2013 11:06 PR.0007.190.2013 PR.0007.190.2013 w sprawie zmiany Statutu jendostki budżetowej pod nazwą Żłobek Miejski - "Misiakowo" w Rudzie Śląskiej.
29.11.2013 11:04 PR.0007.189.2013 PR.0007.189.2013 w sprawie zmiany Statutu jednostki budżetowej pod nazwą Żłobek Miejski w Rudzie Śląskiej.
29.11.2013 11:00 PR.0007.187.2013 PR.0007.187.2013 w sprawie zmiany Uchwały Nr PR.007.271.2013 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostepnych na terenie Miasta (..)
29.11.2013 10:57 PR.0007.186.2013 PR.0007.186.2013 w sprawie nadania nazwy ulicy drodze wewnętrznej, będącej odgałęzieniem ulicy Górnej w Rudzie Śląskiej - Bielszowicach.
29.11.2013 10:53 PR.0007.185.2013 PR.0007.185.2013 w sprawie nadania nazwy ulicy drodze wewnętrznej, będącej odgałęzieniem ulicy Wireckiej w Rudzie Śląskiej - Kochłowicach.
29.11.2013 10:46 PR.0007.179.2013 PR.0007.179.2013 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska w obszarze zlokalizowanym w Rudzie Śląskiej w Kochłowicach, w rejonie ulicy Gajowej.
15.11.2013 09:26 PR.0007.177.2013 PR.0007.177.2013 w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej.
04.11.2013 14:52 PR.0007.167.2013 PR.0007.167.2013 w sprawie pozbawienia drogi nr 178 067 S ulicy Zabrzańskiej oraz drogi nr 178 068 ulicy 1 Maja kategorii dróg gminnych celem zaliczenia ich do kategorii dróg powiatowych.
04.11.2013 14:48 PR.0007.160.2013 PR.0007.160.2013 w sprawie zmiany Statutu Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ruda Śląska ul. Lipa 3 nadanego Uchwałą Nr PR.0007.299.2011 Rady Miasta (..)
04.11.2013 14:41 PR.0007.158.2013 PR.0007.158.2013 w sprawie zmiany Uchwały Nr PR.0007.67.2011 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w żłobku miejskim
25.09.2013 11:14 PR.0007.153.2013 PR.0007.153.2013 w sprawie zmiany Uchwały Nr PR.0007.271.2012 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Miasta (..)
25.09.2013 11:11 PR.0007.151.2013 PR.0007.151.2013 w sprawie zmiany Statutu Przychodni Specjalistycznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Niedurnego 50 d
25.09.2013 11:10 PR.0007.150.2013 PR.0007.150.2013 w sprawie określenia warunków udzielania bonifikat i wysokości ich stawek procentowych przy sprzedaży nieruchomości Gminy Ruda Śląska.
25.09.2013 10:35 PR.0007.149.2013 PR.0007.149.2013 w sprawie określenia warunków udzielania bonifikat i wysokości ich stawek procentowych przy sprzedaży nieruchomości Miasta na prawach powiatu Ruda Śląska.
25.09.2013 10:28 PR.0007.148.2013 PR.0007.148.2013 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska w obszarze zlokalizowanym w Rudzie Śląskiej w Kochłowicach, w rejonie ulicy Gajowej.
25.09.2013 10:25 PR.0007.136.2013 PR.0007.136.2013 w sprawie przyjęcia Programu ochrony środowiska przed hałasem dla maista Ruda Śląska.
24.07.2013 13:01 PR.0007.134.2013 PR.0007.134.2013 w sprawie sprostowania oczywistych omyłek w Uchwale w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
24.07.2013 12:58 PR.0007.133.2013 PR.0007.133.2013 w sprawie ustalenia górnej stawki opłaty ponoszonej przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości
24.07.2013 12:57 PR.0007.132.2013 PR.0007.132.2013 w sprawie stawek opłat za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Miasto Ruda Śląska.
24.07.2013 12:55 PR.0007.131.2013 PR.0007.131.2013 w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Miasto Ruda Śląska oraz ustalenia warunków i zasad korzystania z tych obiektów
24.07.2013 12:46 PR.0007.126.2013 PR.0007.126.2013 w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Domu Kultury w Rudzie Śląskiej.
24.07.2013 12:44 PR.0007.125.2013 PR.0007.125.2013 o zmianie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta Ruda Śląska.
24.07.2013 12:42 PR.0007.124.2013 PR.0007.124.2013 w sprawie zmiany Statutu Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Sztolniowej 6
24.07.2013 12:39 PR.0007.123.2013 PR.0007.123.2013 w sprawie ustalenia lokalizacji targowisk na nieruchomościach stanowiących własność Gminy Miasta Ruda Śląska.
24.07.2013 12:37 PR.0007.122.2013 PR.0007.122.2013 w sprawie ustalenia regulaminu targowisk stałych i czasowych zlokalizowanych na nieruchomościach stanowiących własność Gminy Miasta Ruda Śląska.
24.07.2013 12:30 PR.0007.119.2013 PR.0007.119.2013 zmieniająca uchwałę Nr 1166/LXIX/2010 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 30 września 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg (...)
24.07.2013 12:26 PR.0007.115.2013 PR.0007.115.2013 o zmianie Uchwały w sprawie opłaty targowej na terenie Miasta Ruda Śląska.
24.07.2013 12:03 PR.0007.109.2013 PR.0007.109.2013 w sprawie warunków i trybu przyznawania wyróżnień i nagród, rodzajów wyróżnień i nagród za osiągnięcie wysokich wyników sportowych w współzawodnictwie sportowym.
05.06.2013 13:38 PR.0007.106.2013 PR.0007.106.2013 w sprawie zmiany uchwały nr 1182/LXX/2010 Rady Miasta Ruda śląska z dnia 1 października 2010 r. w sprawie Statutut Miasta Ruda Śląska.
05.06.2013 13:37 PR.0007.105.2013 PR.0007.105.2013 w sprawie opłaty targowej na terenie Miasta Ruda Śląska.
05.06.2013 13:04 PR.0007.94.2013 PR.0007.94.2013 w sprawie zmiany Uchwały w sprawie określenia wzorów formularzy podatkowych.
13.05.2013 11:41 PR.0007.86.2013 PR.0007.86.2013 w sprawie zmiany uchwały Nr PR.0007.23.2013 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 27 lutego 2013 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 1182/LXX/2010 Rady Miasta Ruda Śląska (...)
13.05.2013 11:36 PR.0007.85.2013 PR.0007.85.2013 w sprawie zmiany uchwały Nr PR.0007.22.2013 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 27 lutego 2013 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 1182/LXX/2010 Rady Miasta Ruda Śląska (...)
13.05.2013 11:24 PR.0007.84.2013 PR.0007.84.2013 w sprawie nadania nazwy ulicy drodze wewnętrznej łączącej ulice Wrzosową i Szyb Artura w Rudzie Śląskiej - Kochłowicach.
13.05.2013 11:17 PR.0007.78.2013 PR.0007.78.2013 w sprawie zmiany Statutu Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ruda Śląska ul. Lipa 3 nadanego Uchwałą Nr PR.0007.299.2011 (...)
13.05.2013 11:13 PR.0007.75.2013 PR.0007.75.2013 w sprawie nadania Statutu jednostce budżetowej pod nazwą "Ośrodek Pomocy Dzieciom i Rodzinie w Rudzie Śląskiej".
13.05.2013 11:07 PR.0007.74.2013 PR.0007.74.2013 w sprawie zwiększenia wysokości środków finansowych na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo - wychowawczych typu rodzinnego na terenie Miasta Ruda Śląska.
13.05.2013 10:51 PR.0007.73.2013 PR.0007.73.2013 w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Domu Kultury w Rudzie Śląskiej oraz jego ujednolicenia.
11.04.2013 16:10 PR.0007.68.2013 PR.0007.68.2013 w sprawie podziału Miasta Ruda Śląska na stałe obwody głosowania
11.04.2013 16:05 PR.0007.67.2013 PR.0007.67.2013 w sprawie nadania nazwy rondu w Rudzie Śląskiej - Halembie
11.04.2013 15:38 PR.0007.60.2013 PR.0007.60.2013 w sprawie zmiany uchwały Nr PR.0007.240.2012 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu...
11.04.2013 15:18 PR.0007.59.2013 PR.0007.59.2013 w sprawie zmiany uchwały Nr PR.0007.276.2012 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Ruda Śląska.

1 2 następna