Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
18.01.2013 12:00 262/XIX/2000 Uchwała Nr 262/XIX/2000 w sprawie: zmiany uchwały nr 211/XV/99 Rady Miejskiej w Rudzie Śląskiej z dnia 25.10.1999 r.
18.01.2013 11:57 261/XIX/2000 Uchwała Nr 261/XIX/2000 w sprawie: zatwierdzenia zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakladów Diagnostyki w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Solskiego 15.
18.01.2013 11:53 260/XIX/2000 Uchwała Nr 260/XIX/2000 w sprawie: zatwierdzenia Regulaminu Rady Społecznej samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej pod nazwą: "Szpital Miejski Nr 1" w Rudzie Śląskiej
18.01.2013 11:50 259/XIX/2000 Uchwała Nr 259/XIX/2000 w sprawie: zatwierdzenia statutu samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej pod nazwą: "Szpital Miejski Nr 1" w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Głównej 11.
18.01.2013 11:46 258/XIX/2000 Uchwała Nr 258/XIX/2000 w sprawie: zatwierdzenia zmian w Statucie Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Wawelskiej 7.
21.12.2012 17:11 257/XIX/2000 Uchwała Nr 257/XIX/2000 w sprawie: zaciągnięcia kredytu długoterminowego w roku 2000.
21.12.2012 17:03 256/XIX/2000 Uchwała Nr 256/XIX/2000 w sprawie: utworzenia środków specjalnych i określenia celów ich przeznaczenia w jendostkach budżetowych miasta na prawach powiatu.
21.12.2012 17:01 255/XIX/2000 Uchwała Nr 255/XIX/2000 w sprawie: zmian w dochodach i wydatkach budżetu miasta na prawach powiatu na 2000 r.
21.12.2012 16:56 254/XIX/2000 Uchwała Nr 254/XIX/2000 w sprawie: zmiany uchwały Nr 249/XVIII/99 Rady Miejskiej z dnia 27.12 1999 r. w sprawie budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2000.
21.12.2012 16:49 253/XIX/2000 Uchwała Nr 253/XIX/2000 w sprawie: przyjęcia sprawozdań z pracy w 1999 r. oraz planów pracy na 2000 r. komisji Rady Miejskiej w Rudzie Śląskiej.