Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
29.01.2013 08:23 320/XXIII/2000 Uchwała Nr 320/XXIII/2000 w sprawie: zatwierdzenia zmian w Statucie Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Pokoju 4.
23.01.2013 15:43 319/XXIII/2000 Uchwała Nr 319/XXIII/2000 w sprawie: zatwierdzenia zmian w Statucie Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej z siedzibą przy ul. Jankowskiego 6.
23.01.2013 15:39 318/XXIII/2000 Uchwała Nr 318/XXIII/2000 w sprawie: zatwierdzenia zmian w Statucie Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej z siedzibą przy ul. Ks. Niedzieli 51.
23.01.2013 15:32 317/XXIII/2000 Uchwała Nr 317/XXIII/2000 w sprawie: zatwierdzenia zmian w Statucie Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej z siedzibą przy ul. Radoszowskiej 163.
23.01.2013 15:28 316/XXIII/2000 Uchwała Nr 316/XXIII/2000 w sprawie: zatwierdzenia zmian w Statucie Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej z siedzibą przy ul. Gieraltowskiego 29.
23.01.2013 15:26 315/XXIII/2000 Uchwała Nr 315/XXIII/2000 w sprawie: zatwierdzenia zmian w Statucie Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w siedzibą przy ul. Makuszyńskiego 7.
23.01.2013 15:24 314/XXIII/2000 Uchwała Nr 314/XXIII/2000 w sprawie: zatwierdzenia zmian w Statucie Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej z siedzibą przy ul. Sztolniowej 6.
23.01.2013 15:20 313/XXIII/2000 Uchwała Nr 313/XXIII/2000 w sprawie: zatwierdzenia zmian w Statucie Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej z siedzibą przy ul. Lipa - Lipińskiej.
23.01.2013 15:17 312/XXIII/2000 Uchwała Nr 312/XXIII.2000 w sprawie: zatwierdzenia zmian w Statucie Przychodni Specjalistcyznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej z siedzibą przy ul. Lipa 2.
23.01.2013 15:15 311/XXIII/2000 Uchwała Nr 311/XXIII/2000 w sprawie: zatwierdzenia zmian w Statucie Przychodni Specjalistycznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej z siedzibą przy ul. Szpaków 33.
23.01.2013 15:13 310/XXIII/2000 Uchwała Nr 310/XXIII/2000 w sprawie: zatwierdzenia zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Diagnostyki w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Solskiego 15.
23.01.2013 15:11 309/XXIII/2000 Uchwała Nr 309/XXIII/2000 w sprawie: zatwierdzenia zmian w Statucie Poradni Medycyny Pracy Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej z siedzibą przy ul. Szpaków 33.
23.01.2013 15:08 308/XXIII/2000 Uchwała Nr 308/XXIII/2000 w sprawie: zatwierdzenia zmian w Statucie Poradni Medycyny Szkolnej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej z siedzibą przy ul. Radoszowskiej 163.
23.01.2013 15:02 307/XXIII/2000 Uchwała Nr 307/XXIII/2000 w sprawie: zatwierdzenia zmian w Statucie Ośrodka Terapii Uzależnień od Alkoholu i Pomocy Psychologicznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
21.01.2013 15:50 306/XXIII/2000 Uchwała Nr 306/XXIII/2000 w sprawie: zatwierdzenia zmian w Statucie Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej z siedzibą przy ul. Siekiela 13.
21.01.2013 15:47 305/XXIII/2000 Uchwała Nr 305/XXIII/2000 w sprawie: zatwierdzenia zmian w Statucie Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej z siedzibą przy ul. Wawelskiej 7.
21.01.2013 15:44 304/XXIII/2000 Uchwała Nr 304/XXIII/2000 w sprawie: zatwierdzenia zmian w Statucie Poradni Okulistycznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej z siedzibą przy ul. Lipa 2.
21.01.2013 15:19 303/XXIII/2000 Uchwała Nr 303/XXIII/2000 w sprawie: zatwierdzenia zmian w statucie samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej pod nazwą "Szpital Miejski Nr 1" w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul.Głównej 11
21.01.2013 15:17 302/XXIII/2000 Uchwała Nr 302/XXIII/2000 w sprawie: powołania komisji konkursowych dla wyłonienia kandydatów na stanowiska dyrektorów szkół i Młodzieżowego Domu Kultury.
21.01.2013 15:15 301/XXIII/2000 Uchwała Nr 301/XXIII/2000 w sprawie: wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Rudzie Śląskiej.
21.01.2013 15:03 300/XXIII/2000 Uchwała Nr 300/XII/2000 w sprawie: odwołania Przewodniczącego Rady Miejskiej w Rudzie Śląskiej.
21.01.2013 15:00 299/XXIII/2000 Uchwała Nr 299/XXIII/2000 w sprawie: zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
21.01.2013 14:58 298/XXIII/2000 Uchwała Nr 298/XXIII/2000 w sprawie: zmian w dochodach i wydatkach budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2000.
21.01.2013 14:54 297/XXIII/2000 Uchwała Nr 297/XXIII/2000 w sprawie: rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu miasta na prawach powiatu za rok 1999 oraz wniosku Komisji Rewizyjnej dotyczącego udzielania absolutorium Zarządowi