Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
29.01.2013 10:45 333/XXIV/2000 Uchwała Nr 333/XXIV/2000 w sprawie: uzupełnienie składu Komisji Rewizyjnej.
29.01.2013 10:43 332/XXIV/2000 Uchwała Nr 332/XXIV/2000 w sprawie: odwołania członka Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Rudzie Śląskiej.
29.01.2013 10:40 331/XXIV/2000 Uchwała Nr 331/XXIV/2000 w sprawie: zatwierdzenia Regulaminu Rady Społecznej Przychodni Specjalistycznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul.Lipa 2
29.01.2013 10:33 330/XXIV/2000 Uchwała Nr 330/XXIV/2000 w sprawie: zatwierdzenia Regulaminu Rady Społecznej Poradni Okulistycznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Lipa 2.
29.01.2013 10:30 329/XXVI/2000 Uchwała Nr 329/XXVI/2000 w sprawie: zatwierdzenia Regulaminu Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Diagnostyki w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Solskiego 15.
29.01.2013 08:55 328/XXIV/2000 Uchwała Nr 328/XXIV/2000 w sprawie: zatwierdzenia Regulaminu Rady Społecznej Przychodni Specjalistycznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej
29.01.2013 08:53 327/XXIV/2000 Uchwała Nr 327/XXIV/2000 w sprawie: zmiany treści par. 73 Statutu Miasta Ruda Śląska.
29.01.2013 08:51 326/XXIV/2000 Uchwała Nr 326/XXIV/2000 w sprawie: ustalenia trybu podejmowania czynności z zakresu Prawa Pracy wobec Prezydenta Miasta przez Przewodniczącego Rady Miejskiej.
29.01.2013 08:45 325/XXIV/2000 Uchwała Nr 325/XXIV/2000 w sprawie: zmiany w Statucie Miasta Ruda Śląska.
29.01.2013 08:39 324/XXIV/2000 Uchwała Nr 324/XXIV/2000 w sprawie uchylenia uchwały Rady Miejskiej w Rudzie Śląskiej nr 296/XXI/2000 z dnia 27 marca 2000 r. o likwidacji Miejskiego Przedszkola Nr 45 w Rudzie Śląskiej - Bykowinie
29.01.2013 08:37 323/XXIV/2000 Uchwała Nr 323/XXIX/2000 w sprawie: wyboru Przewodniczącego Komisji Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska.
29.01.2013 08:35 322/XXIV/2000 Uchwała Nr 322/XXIV/2000 w sprawie: odwołania Przewodniczącego Komisji Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska.
29.01.2013 08:31 321/XXIV/2000 Uchwała Nr 321/XXIV/2000 w sprawie: granic, numerów obwodów do głosowania oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych w Rudzie Śląskiej utworzonych do przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Senatu