Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
08.05.2013 09:42 AP.271.38.2013 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
19.04.2013 12:30 AP.271.38.2013 Zawiadomienie o wyniku postępowania
25.03.2013 12:24 AP.271.38.2013 Informacja z otwarcia ofert
20.03.2013 09:09 AP.271.38.2013 Zapytanie Nr 3 + odpowiedź
18.03.2013 15:56 AP.271.38.2013 Zapytanie Nr 1 i 2 + odpowiedź
13.03.2013 15:13 AP.271.38.2013 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
13.03.2013 15:11 AP.271.38.2013 Ogłoszenie o zamówieniu