Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
07.02.2013 14:44 PR.0007.19.2013 Uchwała Nr PR.0007.19.2013 w sprawie przyjęcia rezolucji dotyczącej poparcia działań Prezydenta Miasta Ruda Śląska mających na celu wpisanie projektu Miasta Ruda Śląska
07.02.2013 14:37 PR.0007.18.2013 Uchwała Nr PR.0007.18.2013 w sprawie skargi złożonej przez Państwo A. i A. S.* zamieszkałych w Rudzie Śląskiej, na Prezydenta Miasta w związku z nieudzieleniem odpowiedzi na ich pisma w sprawie ugody
07.02.2013 14:35 PR.0007.17.2013 Uchwała Nr PR.0007.17.2013 w sprawie przyjęcia rezolucji dotyczącej częstych zmian podręczników szkolnych i konsekwencji z tego wynikających.
07.02.2013 14:30 PR.0007.16.2013 Uchwała Nr PR.0007.16.2013 w sprawie zmiany Statutu Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Pokoju 4
07.02.2013 14:26 PR.0007.15.2013 Uchwała Nr PR.0007.15.2013 w sprawie zmiany uchwały Nr PR.0007.238.2012 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 29 listopada 2012 r.
07.02.2013 14:21 PR.0007.14.2013 Uchwała Nr PR.0007.14.2013 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie udziału przypadającego Gminie Ruda Śląska wynoszącego 60/100 w prawie własności nieruchomości
07.02.2013 14:17 PR.0007.13.2013 Uchwała Nr PR.0007.13.2013 w sprawie przyznania dotacji celowej z budżetu miasta na dofinansowanie prac konserwatorskich polegających na renowacji elewacji budynku mieszkalnego
07.02.2013 14:06 PR.0007.12.2013 Uchwała Nr PR.0007.12.2013 w sprawie przyznania dotacji celowej z budżetu miasta na dofinansowanie prac konserwatorskich polegających na remoncie poddasza i więźby dachowej
07.02.2013 14:01 PR.0007.11.2013 Uchwała Nr PR.0007.11.2013 w sprawie przyznania dotacji celowej z budżetu miasta na dofinansowanie prac konserwatorskich polegających na konserwacji wraz z wykonaniem przeszklenia ochronnego
07.02.2013 13:56 PR.0007.10.2013 Uchwała Nr PR.0007.10.2013 w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie pojazdów z dróg i przechowywanie na parkingach strzeżonych
07.02.2013 13:55 PR.0007.9.2013 Uchwała Nr PR.0007.9.2013 w sprawie emisji obligacji komunalnych w roku 2013.
07.02.2013 13:37 PR.0007.8.2013 Uchwała Nr PR.0007.8.2013 zmieniająca uchwałę Nr PR.0007.283.2012 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 27.12.2012 r. w sprawie budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2013.
07.02.2013 13:36 PR.0007.7.2013 Uchwała Nr PR.0007.7.2013 zmieniająca uchwałę Nr PR.0007.282.2012 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 27.12.2012 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ruda Śląska na lata 2013 - 2045.
07.02.2013 13:22 PR.0007.6.2013 Uchwała Nr PR.0007.6.2013 w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych między rozdziałami i zadaniami w ramach budżetu miasta na prawach powiatu na 2013 rok
07.02.2013 13:20 PR.0007.5.2013 Uchwała Nr PR.0007.5.2013 w sprawie zmian w dochodach i wydatkach budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2013.
07.02.2013 13:17 PR.0007.4.2013 Uchwała Nr PR.0007.4.2013 w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Prawa, Samorządności i Bezpieczeństwa Rady Miasta Ruda Śląska.
07.02.2013 13:14 PR.0007.3.2013 Uchwała Nr PR.0007.3.2013 w sprawie odwołania Przewodniczącej Komisji Prawa, Samorządności i Bezpieczeństwa Rady Miasta Ruda Śląska.
07.02.2013 13:12 PR.0007.2.2013 Uchwała Nr PR.0007.2.2013 w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Sportu i Kultury Fizycznej Rady Miasta Ruda Śląska.
07.02.2013 13:09 PR.0007.1.2013 Uchwała Nr PR.0007.1.2013 w sprawie odwołania Przewodniczącego Komisji Sportu i Kultury Fizycznej Rady Miasta Ruda Śląska.