Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
20.06.2013 11:28 AP.271.44.2013 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
12.06.2013 14:23 AP.271.44.2013 Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej
29.04.2013 14:17 AP.271.44.2013 Informacja z otwarcia ofert
24.04.2013 14:38 AP.271.44.2013 Zapytanie i odpowiedż nr 17
23.04.2013 12:33 AP.271.44.2013 Zapytania i odpowiedzi nr 15 i 16
22.04.2013 13:36 AP.271.44.2013 Zapytania i odpowiedzi nr 9-14
22.04.2013 13:30 AP.271.44.2013 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
12.04.2013 13:33 AP.271.44.2013 Zmiana terminów
12.04.2013 13:30 AP.271.44.2013 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
10.04.2013 10:08 AP.271.44.2013 Zapytania i odpowiedzi nr 5, 7, 8
08.04.2013 12:54 AP.271.44.2013 Zapytanie, odpowiedź nr 6
05.04.2013 12:01 AP.271.44.2013 Uzupełnienie brakującego załącznika do SIWZ
04.04.2013 17:37 AP.271.44.2013 Zapytania i odpowiedzni 2,3,4
02.04.2013 14:45 AP.271.44.2013 Zapytanie i odpowiedź nr 1
27.03.2013 12:24 AP.271.44.2013 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
27.03.2013 12:17 AP.271.44.2013 Ogłoszenie o zamówieniu