Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
14.02.2013 17:42 441/XXXI/2000 Uchwała Nr 441/XXXI/2000 w sprawie powołania Rudzkiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w miejsce Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej Spółki
14.02.2013 17:40 440/XXXI/2000 Uchwała Nr 440/XXXI/2000 w sprawie polityki podatkowej na terenie miasta Ruda Śląska.
14.02.2013 17:39 439/XXXI/2000 Uchwała Nr 439/XXXI/2000 w sprawie: rezygnacji z członkostwa w komisji stałej Rady Miejskiej w Rudzie Śląskiej.
14.02.2013 17:34 438/XXXI/2000 Uchwała Nr 438/XXXI/2000 w sprawie: zatwierdzenia zmian w Statucie Poradni Medycyny Szkolnej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej z siedzibą przy ul. Radoszowskiej 163.
14.02.2013 17:28 437/XXXI/2000 Uchwała Nr 437/XXXI/2000 w sprawie: zmiany Uchwały Nr 153/XXXI/2000 Rady Miejskiej w Rudzie Śląskiej w sprawie przekształcenia Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego SPZOZ w Rudzie Śląskiej
14.02.2013 17:16 436/XXXI/2000 Uchwała Nr 436/XXXI/2000 w sprawie: zwiększenia wydatków budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2000.
14.02.2013 17:14 435/XXXI/2000 Uchwała Nr 435/XXXI/2000 w sprawie: zaciągnięcia kredytu długoterminowego w roku 2000 na finansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach na rok 2000.
14.02.2013 17:11 434/XXXI/2000 Uchwała Nr 434/XXXI/2000 w sprawie: dokonania przeniesień wydatków budżetowych między działami w ramach budżetu miasta na 2000 r.
14.02.2013 17:09 433/XXXI/2000 Uchwała nr 433/XXXI/2000 w sprawie: zmian w dochodach i wydatkach budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2000.
14.02.2013 15:47 432/XXXI/2000 Uchwała Nr 432/XXXI/2000 w sprawie: zmian w dochodach i wydatkach budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2000.
14.02.2013 15:15 431/XXXI/2000 Uchwała Nr 431/XXXI/2000 w sprawie: zwiększenia wydatków budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2000.
14.02.2013 15:11 430/XXXI/2000 Uchwała Nr 430/XXXI/2000 w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Centrum Nowego Bytomia w Rudzie Śląskiej.
14.02.2013 15:09 429/XXXI/2000 Uchwała Nr 429/XXXI/2000 w sprawie: przeciwdziałania bezrobociu w mieście Ruda Śląska w oparciu o Powiatowy Urząd Pracy w Rudzie Śląskiej.