Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
11.06.2013 11:15 AP.271.49.2013 Zawiadomienie o unieważnieniu zadania nr 3
21.05.2013 12:11 AP.271.49.2013 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
21.05.2013 11:25 AP.271.49.2013 Unieważnienie czynności w zakresie zadania nr 3
08.05.2013 14:03 AP.271.49.2013 Zawiadomienie o wyniku postępowania
19.04.2013 11:53 AP.271.49.2013 Informacje z otwarcia ofert
15.04.2013 12:48 AP.271.49.2013 Zapytanie nr 9 i odpowiedź
12.04.2013 13:27 AP.271.49.2013 Zapytanie nr 8 i odpowiedzi
12.04.2013 10:22 AP.271.49.2013 Zapytanie nr 7 i odpowiedź
11.04.2013 15:20 AP.271.49.2013 Zapytania nr 2-6 i odpowiedzi
10.04.2013 12:36 AP.271.49.2013 Zapytanie nr 1 i odpowiedź
09.04.2013 13:12 AP.271.49.2013 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
09.04.2013 13:10 AP.271.49.2013 Ogłoszenie o zamówieniu