Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
18.02.2013 12:34 454/XXXII/2000 Uchwała Nr 454/XXXII/2000 w sprawie: odwołania Zarządu Miasta.
18.02.2013 12:26 453/XXXII/2000 Uchwała Nr 453/XXXII/2000 w sprawie: odmowy wykonania wezwania zawartego w Uchwale 3640/XLV/2000 Kolegium RIO w Katowicach z dnia 9.11.2000 r.
18.02.2013 12:13 452/XXXII/2000 Uchwała Nr 452/XXXII/2000 w sprawie: wyboru biegłego rewidenta przprowadzającego badanie rocznego sprawozdania finansowego za rok 2000 Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
18.02.2013 12:09 451/XXXII/2000 Uchwała Nr 451/XXXII/2000 w sprawie: zatwierdzenia zmian w Statucie Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej z siedzibą przy ul. Radoszowskiej 163.
18.02.2013 11:07 450/XXXII/2000 Uchwała Nr 450/XXXII/2000 w sprawie: wyboru biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie rocznego sprawozdania finansowego za rok 2000 Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
18.02.2013 11:02 449/XXX/2000 Uchwała Nr 449/XXXII/2000 w sprawie: zmiany Uchwały nr 423/XXX/2000 Rady Miejskiej w Rudzie Śląskiej w sprawie ustalenia wysokości poręczenia dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
18.02.2013 10:58 448/XXXII/2000 Uchwała Nr 448/XXXII/2000 w sprawie: wypłacenia nagrody jubileuszowej za 30 lat pracy zawodowej Panu mgr. inż. Edmundowi Sroka - Prezydentowi Miasta Ruda Śląska.
18.02.2013 10:55 447/XXXII/2000 Uchwała Nr 447/XXXII/2000 w sprawie: przyznania Prezydentowi Miasta Ruda Śląska prawa do świadczenia z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.
18.02.2013 10:53 446/XXXII/2000 Uchwała Nr 446/XXXII/2000 w sprawie: powołania komisji konkursowej dla wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Centrum Kształcenia Praktycznego.
18.02.2013 10:49 445/XXXII/2000 Uchwała Nr 445/XXXII/2000 w sprawie: zmiany Uchwały Nr 234/XXXI/96 Rady Miejskiej z dnia 30.05.1996 r. w sprawie określenia regulaminu konkursu na stanowiska dyrektorów placówek oświatowych.
18.02.2013 10:46 444/XXXII/2000 Uchwała Nr 444/XXXII/2000 w sprawie: zatwierdzenia zmian w Statucie Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej z siedzibą przy ul. Makuszyńskiego 7.
18.02.2013 10:44 443/XXXII/2000 Uchwała Nr 443/XXXII/2000 w sprawie: zatwierdzenia zmian w Statucie Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej z siedzibą przy ul. Jankowskiego 6.
18.02.2013 10:39 442/XXXII/2000 Uchwała Nr 442/XXXII/2000 w sprawie: zatwierdzenia zmian w Statucie Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej z siedzibą przy ul. Lipa - Lipińskiej.