Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
20.06.2013 16:50 AP.271.47.2013 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
11.06.2013 12:23 AP.271.47.2013 Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej
16.05.2013 16:49 AP.271.47.2013 Informacja z otwarcia ofert
10.05.2013 14:29 AP.271.47.2013 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
10.05.2013 13:55 AP.271.47.2013 Zapytanie i odpowiedż nr 17. Zmiana terminów.
07.05.2013 08:39 AP.271.47.2013 Zapytania i oidpowiedzi nr 8-16
30.04.2013 15:29 AP.271.47.2013 Informacja o zmianie terminów
30.04.2013 15:26 AP.271.47.2013 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia II
25.04.2013 14:14 AP.271.47.2013 Zapytania i odpowiedzi nr 5-7, zmiana terminów
25.04.2013 13:47 AP.271.47.2013 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
23.04.2013 10:17 AP.271.47.2013 Zapytanie i odpowiedzi nr 1-4
12.04.2013 08:27 AP.271.47.2013 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
12.04.2013 08:25 AP.271.47.2013 Ogłoszenie o zamówieniu