Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
02.07.2013 15:52 AP.271.50.2013 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
13.06.2013 14:07 AP.271.50.2013 Zawiadomienie o wyniku postępowania
06.05.2013 15:02 AP.271.50.2013 Informacje z otwarcia ofert
26.04.2013 13:27 AP.271.50.2013 Zapytanie nr 2 i odpowiedzi
23.04.2013 08:52 AP.271.50.2013 Zapytanie nr 1 i odpowiedź
17.04.2013 12:32 AP.271.50.2013 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
17.04.2013 12:30 AP.271.50.2013 Ogłoszenie o zamówieniu