Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
25.06.2013 15:04 AP.271.56.2013 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
17.06.2013 14:57 AP.271.56.2013 Zawiadomienie o ponownym wyborze oferty najkorzystniejszej
13.06.2013 14:16 AP.271.56.2013 Zawiadomienie o wyniku postępowania
21.05.2013 13:31 AP.271.56.2013 Informacja z otwarcia ofert
06.05.2013 13:41 AP.271.56.2013 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
06.05.2013 13:20 AP.271.56.2013 Ogłoszenie o zamówieniu