Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
23.04.2013 10:42 554/XXXV/2001 Uchwała Nr 554/XXXV/2001 w sprawie: nadania imienia Szkole Podstawowej Nr 24 w Rudzie Śląskiej - Halembie.
23.04.2013 10:37 553/XXXV/2001 Uchwała Nr 553/XXXV/2001 w sprawie: przystąpienia w charakterze strony do sprawy ze skargi Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach z dnia 27.12.2000 r.
23.04.2013 10:35 552/XXXV/2001 Uchwała Nr 552/XXXV/2001 w sprawie: zmian w składzie komisji stałej Rady Miejskiej.
23.04.2013 10:33 551/XXXV/2001 Uchwała Nr 551/XXXV/2001 w sprawie: przyznania nagrody rocznej - dodatkowego rocznego wynagrodzenia dla Prezydenta Miasta Ruda Śląska inż. Andrzeja Stani.
23.04.2013 10:21 550/XXXV/2001 Uchwała Nr 550/XXXV/2001 w sprawie: przyznania nagrody rocznej - dodatkowego rocznego wynagrodzenia dla byłego Prezydenta Miasta Ruda Śląska - mgr. inż. Edmunda Sroki.
23.04.2013 10:17 549/XXXV/2001 Uchwała Nr 549/XXXV/2001 w sprawie: okreslenia zasad przekazywania środków trwałych przez Miasto Ruda Śląska do Przedsiębiorstwa Energetki Cieplnej Spółki z o.o. w Rudzie Śląskiej
23.04.2013 10:15 548/XXXV/2001 Uchwała Nr 548/XXXV/2001 w sprawie: określenia szczegółowych zasad i trybu umarzania wierzytelności Miasta Ruda Śląska z tytułu należności czynszowych oraz udzielania ulg w tym zakresie.
23.04.2013 09:49 547/XXXV/2001 Uchwała Nr 547/XXXV/2001 w sprawie: zmiany Uchwały Nr 337/XXV/2000 Rady Miejskiej w Rudzie Śląskiej z dnia 29.05.2000 roku w sprawie zasad ustalania stawek czynszu regulowanego
23.04.2013 09:46 546/XXXV/2001 Uchwała Nr 546/XXXV/2001 w sprawie: porozumienia Miasta Ruda Śląska z Miastem Katowice w sprawie powierzenia prowadzenia zadania: nauczanie religii uczniów z Rudy Śląskiej
23.04.2013 09:40 545/XXXV/2001 Uchwała Nr 545/XXXV/2001 w sprawie: nadania statutu Miejskiemu Przedszkolu Nr 39 w Rudzie Śląskiej.
23.04.2013 09:39 544/XXXV/2001 Uchwała Nr 544/XXXV/2001 w sprawie: nadania statutu Miejskiemu Przedszkolu nr 47 w Rudzie Śląskiej.
23.04.2013 09:37 543/XXXV/2001 Uchwała Nr 543/XXXV/2001 w sprawie: nadania statutu Miejskiemu Przedszkolu Nr 45 w Rudzie Śląskiej.
23.04.2013 09:36 542/XXXV/2001 Uchwała Nr 542/XXXV/2001 w sprawie: nadania statutu Miejskiemu Przedszkolu Nr 44 w Rudzie Śląskiej.
23.04.2013 09:35 541/XXXV/2001 Uchwała Nr 541/XXXV/2001 w sprawie: nadania statutu Miejskiemu Przedszkolu Nr 43 w Rudzie Śląskiej.
23.04.2013 09:33 540/XXXV/2001 Uchwała Nr 540/XXXV/2001 w sprawie: nadania statutu Miejskiemu Przedszkolu nr 42 w Rudzie Śląskiej.
17.04.2013 15:19 539/XXXV/2001 Uchwała Nr 539/XXXV/2001 w sprawie: nadania statutu Miejskiemu Przedszkolu Nr 40 w Rudzie Śląskiej.
17.04.2013 15:18 538/XXXV/2001 Uchwała Nr 538/XXXV/2001 w sprawie: nadania statutu Miejskiemu Przedszkolu Nr 38 w Rudzie Śląskiej.
17.04.2013 15:17 537/XXXV/2001 Uchwała Nr 537/XXXV/2001 w sprawie: nadania statutu Miejskiemu Przedszkolu Nr 37 w Rudzie Śląskiej.
17.04.2013 15:15 536/XXXV/2001 Uchwała Nr 536/XXXV/2001 w sprawie: nadania statutu Miejskiemu Przedszkolu Nr 35 w Rudzie Śląskiej.
17.04.2013 15:14 535/XXXV/2001 Uchwała Nr 535/XXXV/2001 w sprawie: nadania statutu Miejskiemu Przedskolu Nr 34 w Rudzie Śląskiej.
17.04.2013 15:13 534/XXXV/2001 Uchwała Nr 534/XXXV/2001 w sprawie: nadania statutu Miejskiemu Przedszkolu Nr 32 w Rudzie Śląskiej.
17.04.2013 15:12 533/XXXV/2001 Uchwała Nr 533/XXXV/2001 w sprawie: nadania statutu Miejskiemu Przedszkolu Nr 31 w Rudzie Śląskiej.
17.04.2013 15:10 532/XXXV/2001 Uchwała Nr 532/XXXV/2001 w sprawie: nadania statutu Miejskiemu Przedszkolu nr 30 w Rudzie Śląskiej.
17.04.2013 15:09 531/XXXV/2001 Uchwala nr 531/XXXV/2001 w sprawie: nadania statutu Miejskiemu Przedszkolu nr 28 w Rudzie Ślaskiej.
17.04.2013 15:07 530/XXXV/2001 Uchwała Nr 530/XXXV/2001 w sprawie: nadania statut Miejskiemu Przedszkolu Nr 25 w Rudzie Śląskiej.
17.04.2013 15:01 529/XXXV/2001 Uchwała Nr 529/XXXV/2001 w sprawie: nadania statutu Miejskiemu Przedszkolu nr 24 w Rudzie Śląskiej.
17.04.2013 14:44 528/XXXV/2001 Uchwała Nr 528/XXXV/2001 w sprawie: nadania statutu Miejskiemu Przedszkolu Nr 21 w Rudzie Śląskiej.
17.04.2013 14:43 527/XXXV/2001 Uchwała Nr 527/XXXV/2001 w sprawie: nadania statutu Miejskiemu Przedszkolu Nr 20 w Rudzie Śląskiej.
17.04.2013 14:42 526/XXXV/2001 Uchwała Nr 526/XXXV/2001 w sprawie: nadania statutu Miejskiemu Przedszkolu Nr 19 w Rudzie Śląskiej.
17.04.2013 14:40 525/XXXV/2001 Uchwała Nr 525/XXXV/2001 w sprawie: nadania statutu Miejskiemu Przedszkolu Nr 18 w Rudzie Śląskiej.
17.04.2013 14:39 524/XXXV/2001 Uchwała Nr 524/XXXV/2001 w sprawie: nadania statutu Miejskiemu Przedszkolu Nr 17 w Rudzie Śląskiej.
17.04.2013 14:38 523/XXXV/2001 Uchwała nr 523/XXXV/2001 w sprawie: nadania statutu Miejskiemu Przedszkolu Nr 12 w Rudzie Śląskiej.
17.04.2013 14:37 522/XXXV/2001 Uchwała Nr 522/XXXV/2001 w sprawie: nadania statutu Miejskiemu Przedszkolu Nr 9 w Rudzie Śląskiej.
17.04.2013 14:36 521/XXXV/2001 Uchwała Nr 521/XXXV/2001 w sprawie: nadania statutu Miejskiemu Przedszkolu nr 8 w Rudzie Śląskiej.
17.04.2013 14:35 520/XXXV/2001 Uchwała Nr 520/XXXV/2001 w sprawie: nadania statutu Miejskiemu Przedszkolu Nr 7 w Rudzie Śląskiej.
17.04.2013 14:33 519/XXXV/2001 Uchwała Nr 519/XXXV/2001 w sprawie: nadania statutu Miejskiemu Przedszkolu Nr 4 w Rudzie Śląskiej.
17.04.2013 14:30 518/XXXV/2001 Uchwała Nr 518/XXXV/2001 w sprawie: zatwierdzenia zmian w statucie samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej pod nazwą "Szpital Miejski nr 2" w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Lipa 2.
17.04.2013 14:27 517/XXXV/2001 Uchwała Nr 517/XXXV/2001 w sprawie: ustalenia wynagrodzenia miesięcznego Kierownika Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej
17.04.2013 14:25 516/XXXV/2001 Uchwała Nr 516/XXXV/2001 w sprawie: ustalenia wynagrodzenia miesięcznego Kierownika Poradni Medycyny Szkolnej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej
17.04.2013 14:18 515/XXXV/2001 Uchwała Nr 515/XXXV/2001 w sprawie: ustalenia wynagrodzenia miesięcznego Kierownika Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej
17.04.2013 10:40 514/XXXV/2001 Uchwała Nr 514/XXXV/2001 w sprawie: ustalenia wynagrodzenia miesięcznego Dyrektora samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej Szpitala Miejskiego Nr 2 w Rudzie Śląskiej
17.04.2013 09:53 513/XXXV/2001 Uchwała Nr 513/XXXV/2001 w sprawie: ustalenia wynagrodzenia miesięcznego Dyrektora samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej Szpitala Miejskiego Nr 1 w Rudzie Śląskiej
17.04.2013 09:50 512/XXXV/2001 Uchwała Nr 512/XXXV/2001 w sprawie: ustalenia wynagrodzenia miesięcznego Kierownika Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej
17.04.2013 09:47 511/XXXV/2001 Uchwała Nr 511/XXXV/2001 w sprawie: ustalenia wynagrodzenia miesięcznego Kierownika Ośrodka Terapii Uzależnień od Alkoholu i Pomocy Psychologicznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
17.04.2013 09:45 510/XXXV/2001 Uchwała Nr 510/XXXV/2001 w sprawie: ustalenia wynagrodzenia miesięcznego Kierownika Poradni Ortodontycznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej
17.04.2013 09:42 509/XXXV/2001 Uchwała Nr 509/XXXV/2001 w sprawie: ustalenia wynagrodzenia miesięcznego Kierownika Przychodni Rehabilitacyjnej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej
17.04.2013 09:37 508/XXXV/2001 Uchwała Nr 508/XXXV/2001 w sprawie: ustalenia wynagrodzenia miesięcznego Kierownika Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej
15.04.2013 15:38 507/XXXV/2001 Uchwała Nr 507/XXXV/2001 w sprawie: ustalenia wynagrodzenia miesięcznego Kierownika Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej
15.04.2013 15:36 506/XXXV/2001 Uchwała Nr 506/XXXV/2001 w sprawie: ustalenia wynagrodzenia miesięcznego Kierownika Poradni Okulistycznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej
15.04.2013 15:34 505/XXXV/2001 Uchwała Nr 505/XXXV/2001 w sprawie: ustalenia wynagrodzenia miesięcznego Kierownika Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej

1 2 następna