Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
17.01.2022 15:45 SL.2111.1.2011 Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 8 oraz Szkoły Podstawowej nr 30 w Rudzie Śląskiej
19.11.2021 10:17 ogłoszenie o naborze na stanowisko referenta ds. kadr i archiwum w DPS"Senior"
08.11.2021 09:31 SL.2111.4.2021 Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół nr 1 w Rudzie Śląskiej
15.06.2021 12:09 Ogłoszenie o konkursie na stanowisko z-cy kierownika przychodni rejonowej SP ZOZ w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ulicy Pokoju 4
19.05.2021 09:39 SL.2111.2.2021 Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora Zespolu Szkół nr 5, Zespołu Szkół nr 6, Młodzieżowego Domu Kultury w Rudzie Śląskiej
15.04.2021 16:36 SL.210.2.2021 Ogłoszenie o konkursie na stanowisko kierownika przychodni rejonowej SP ZOZ w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ulicy Gierałtowskiego 29
12.04.2021 10:30 SL.2111.1.2021 Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora Miejskiego Przedszkola nr 30 i Szkoły Podstawowej nr 40 w Rudzie Śląskiej
01.04.2021 08:23 Ogłoszenie o konkursie na stanowisko z-cy kierownika przychodni rejonowej SP ZOZ w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ulicy Pokoju 4
18.03.2021 08:26 SL.210.17.2021 ogłoszenie o naborze na stanowisko kierownika Placówki Wsparcia Dziennego w Rudzie Śląskiej
02.10.2020 13:48 ogłoszenie o konkursie na stanowisko z-cy kierownika przychodni rejonowej SPZOZ w Rudzie Śląskiej przy ul. Makuszyńskiego 7
14.09.2020 15:55 ogłoszenie o konkursie na stanowiskko z-cy kierownika przychodni rejonowej SPZOZ z siedzibą przy ulicy Makuszyńskiego 7
07.05.2020 17:33 SL.210.13.2020 Ogłoszenie o konkursie na wolne stanowisko pracy kierownika Przychodni Rejonowej SPZOZ w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. W. Lipa 3
28.01.2020 08:33 SL.210.1.2020 ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Rudzie Śląskiej
28.11.2019 14:17 SL.210.53.2019 Ogłoszenie o konkursie na stanowisko kierownika przychodni rejonowej SPZOZ w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ulicy W.Lipa 3
26.11.2019 15:21 SL.210.76.2019 Ogłoszenie o konkursie na stanowisko kierownika przychodni rejonowej SPZOZ w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ulicy Pokoju 4
10.10.2019 17:31 SL.210.71.2019 Ogłoszenie o konkursie na stanowisko kierownika przychodni rejonowej SPZOZ w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ulicy Pokoju 4