Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
25.06.2019 16:08 SL.2111.4.2019 Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 im. Joanny von Schaffgotsch-Gryzik w Rudzie Śląskiej
12.06.2019 10:56 SL.2111.3.2019 Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 3 w Rudzie Śląskiej
12.06.2019 10:39 SL.2111.2.2019 Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora Miejskiego Przedszkola nr 21 w Rudzie Śląskiej
30.04.2019 10:15 SL.2111.1.2019 Ogłoszenie o konkursach na stanowisko dyrektora publicznych przedszkoli i publicznych szkół w Rudzie Śląskiej
18.04.2019 10:28 SL.210.33.2019 ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora Muzeum Miejskiego im. Masymiliana Chroboka w Rudzie Śląskiej
23.11.2018 10:06 ogłoszenie o konkursie na wolne stanowisko pracy z-cy kierownika przychodni specjalistycznej SPZOZ w Rudzie Śląskiej
18.06.2018 14:32 SL.210.39.2018 Ogłoszenie o konkursie na stanowisko kierownika przychodni specjalistycznej SP ZOZ w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ulicy Piotra Niedurnego 50D
29.05.2018 15:05 SL.2111.2.2018 Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 4 im. Herberta Clarka Hoovera w Rudzie Śląskiej
16.04.2018 16:00 SL.2111.1.2018 Ogłoszenie o konkursach na stanowiska dyrektorów publicznych szkół, publicznych przedszkoli oraz publicznej placówki oświatowej w Rudzie Śląskiej
23.11.2017 16:03 SL.210.72.2017 ogłoszenie o konkursie na zastępcę kierownika przychodni rejonowej SP ZOZ z siedzibą przy ulicy Makuszyńskiego 7
13.11.2017 12:34 SL.210.71.2017 ogłoszenie o konkursie na dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 w Rudzie Śląskiej
12.06.2017 09:48 SL.210.35.2017 Ogłoszenie o konkursie na dyrektorów miejskich szkół i przedszkola w Rudzie Śląskiej
05.06.2017 14:46 SL.210.34.2017 Ogłoszenie o konkursie na dyrektorów miejskich placówek
21.04.2017 13:54 SL.210.22.2017 ogłoszenie o konkursie na dyrektorów miejskich przedszkoli w Rudzie Śląskiej
24.02.2017 09:04 SL.210.12.2017 ogłoszenie o konkursie na kierownika przychodni rejonowej SP ZOZ z siedzibą przy ulicy Makuszyńskiego 7
13.06.2016 15:43 ogloszenie o konkursie na stanowisko dyrektora miejskiego przedszkola oraz zespółu szkół ogólnokształcących w Rudzie Śląskiej