Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
09.07.2013 12:37 AP.271.63.2013 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
25.06.2013 14:12 AP.271.63.2013 Zawiadomienie o wyniku postępowania
07.06.2013 12:17 AP.271.63.2013 Informacja z otwarcia ofert
04.06.2013 09:51 AP.271.63.2013 Zapytanie Nr 4 + odpowiedź
03.06.2013 09:49 AP.271.63.2013 Zapytanie Nr 3 + odpowiedź
24.05.2013 10:25 AP.271.63.2013 Zapytanie Nr 1 i 2 + odpowiedzi
22.05.2013 09:14 AP.271.63.2013 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
22.05.2013 09:12 AP.271.63.2013 Ogłoszenie o zamówieniu