Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
02.08.2013 12:57 AP.271.75.2013 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
24.07.2013 12:37 AP.271.75.2013 Ponowne zawiadomienie o wyniku postępowania
09.07.2013 12:01 AP.271.75.2013 Zawiadomienie o wyniku postępowania
27.06.2013 12:55 AP.271.75.2013 Informacja z otwarcia ofert
10.06.2013 11:57 AP.271.75.2013 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
10.06.2013 11:54 AP.271.75.2013 Ogłoszenie o zamówieniu