Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
24.07.2013 13:20 AP.271.79.2013 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
09.07.2013 15:12 AP.271.79.2013 Zawiadomienie o wyniku postępowania
28.06.2013 11:24 AP.271.79.2013 Informacje z otwarcia ofert
18.06.2013 15:11 AP.271.79.2013 Zapytanie nr 3 i odpowiedzi
17.06.2013 09:38 AP.271.79.2013 Zapytanie nr 2 i odpowiedź
14.06.2013 11:44 AP.271.79.2013 Zapytanie nr 1 i odpowiedzi
12.06.2013 11:37 AP.271.79.2013 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
12.06.2013 11:35 AP.271.79.2013 Ogłoszenie o zamówieniu