Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
21.03.2007 09:40 PLZ.1110-60/06 informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko podinspektora w Referacie Gospodarowania Lokalami Mieszkalnymi w Wydziale Spraw Lokalowych
13.02.2007 08:51 PLZ.1110-57/06 Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko referenta w Referacie Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego w Wydziale Geodezji i Gospodarki Gruntami
12.02.2007 10:24 PLZ.1110-61/06 Informacja Prezydenta Miasta Ruda Śląska dotycząca naboru na stanowisko podinspektora w Referacie Ochrony Ludności w Wydziale Zarządzania Kryzysowego
07.02.2007 14:02 PLZ.1110-59/06 Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko podinspektora w Referacie Ochrony Ludności w Wydziale Zarządzania Kryzysowego
07.02.2007 09:47 PLZ.1110-58/06 Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko podinspektora w Referacie Regulacji Prawnych w Wydziale Geodezji i Gospodarki Gruntami
07.02.2007 09:41 PLZ.1110-57/06 Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko referenta w Referacie Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego w Wydziale Geodezji i Gospodarki Gruntami
07.02.2007 09:33 PLZ.1110-53/06 Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko podinspektora w Referacie Zdrowia w Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych
11.01.2007 14:41 PLZ.1110-49/06 Informacja o wynikach naboru przeprowadzonego na stanowisko podinspektora w Referacie Księgowości Budżetowej w Wydziale Budżetu i Finansów
03.01.2007 10:28 PLZ.1110-61/06 Nabór na wolne stanowisko pracy podinspektora w Wydziale Zarządzania Kryzysowego - Referat Ochrony Ludności
20.12.2006 15:50 PLZ.1110-60/06 Nabór na wolne stanowisko podinspektora w Referacie Gospodarowania Lokalami Mieszkalnymi w Wydziale Spraw Lokalowych
20.12.2006 15:11 PLZ.1110-59/06 Nabór na wolne stanowisko podinspektora w Wydziale Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności
13.12.2006 10:39 PLZ.1110-58/06 Nabór na wolne stanowisko podinspektora w Wydziale Geodezji i Gospodarki Gruntami - Referat Regulacji Prawnych
13.12.2006 09:54 PLZ.1110-57/06 Nabór na wolne stanowisko referenta w Wydziale Geodezji i Gospodarki Gruntami - Referat Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego
07.12.2006 11:43 PLZ.1110-50/06 Informacja Prezydenta Miasta Ruda Śląska (FBK 2)
07.12.2006 11:23 PLZ.1110-48/06 Informacja o wynikach naboru na stanowisko referenta w Referacie Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego w Wydziale Geodezji i Gospodarki Gruntami
05.12.2006 11:47 PLZ.1110-42/06 Informacja o wynikach naboru na stanowisko podinspektora w Referacie Kultury w Wydziale Kultury, Sportu i Rekreacji
27.11.2006 11:22 PLZ.1110-40/06 Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko podinspektora w Referacie Sportu i Rekreacji w Wydziale Kultury, Sportu i Rekreacji
27.11.2006 11:22 PLZ.1110-40/06 Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko podinspektora w Referacie Sportu i Rekreacji w Wydziale Kultury, Sportu i Rekreacji
27.11.2006 11:22 PLZ.1110-40/06 Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko podinspektora w Referacie Sportu i Rekreacji w Wydziale Kultury, Sportu i Rekreacji
16.11.2006 15:18 PLZ.1110-53/06 Nabór na wolne stanowisko podinspektora w Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych - Referat Zdrowia
03.11.2006 14:50 PLZ.1110-50/06 Nabór na wolne stanowisko podinspektora w Wydziale Budżetu i Finansów - Referat Księgowości Budżetowej
03.11.2006 14:44 PLZ.1110-47/06 Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko inspektora w Referacie Utrzymania Dróg Publicznych w Wydziale Dróg i Mostów
20.10.2006 13:42 PLZ.1110-49/06 Nabór na wolne stanowisko pracy podinspektora w Wydziale Budżetu i Finasów - Referat Księgowości Budżetowej
20.10.2006 13:32 PLZ.1110-48/06 Nabór na wolne stanowisko pracy referenta w Wydziale Geodezji i Gospodarki Gruntami - Referat Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego
16.10.2006 14:37 PLZ.1110-47/06 Nabór na wolne stanowisko inspektora w Wydziale Dróg i Mostów - Referat Utrzymania Dróg Publicznych
06.10.2006 08:56 PLZ.1110-39/06 Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko podinspektora w Biurze Prasowym Urzędu Miasta Ruda Śląska
04.10.2006 10:15 PLZ.1110-42/06 Nabór na wolne stanowisko pracy podinspektora w Wydziale Kultury, Sportu i Rekreacji - Referat Kultury
04.10.2006 10:15 PLZ.1110-42/06 Nabór na wolne stanowisko pracy podinspektora w Wydziale Kultury, Sportu i Rekreacji - Referat Kultury
02.10.2006 10:48 PLZ.1110-40/06 Nabór na wolne stanowisko pracy podinspektora w Wydziale Kultury, Sportu i Rekreacji - Referat Sportu i Rekreacji
22.09.2006 15:23 PLZ.1110-37/06 Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko księgowego projektu w Referacie Księgowości Budżetowej w Wydziale Budżetu i Finanansów Urzędu Miasta Ruda Śląska
22.09.2006 09:59 PLZ.1110-29/06 Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko podinspektora w Referacie Księgowości Podatkowej i Organu Finansowego Budżetu Miasta w Wydziale Budżetu i Finansów Urzędu Miasta Ruda Śląska (F
22.09.2006 09:52 PLZ.1110-28/06 Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko podinspektora w Referacie Księgowości Podatkowej i Organu Finansowego Budżetu Miasta w Wydziale Budżetu i Finansów Urzędu Miasta Ruda Śląska (F
22.09.2006 09:46 PLZ.1110-27/06 Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko podinspektora w Referacie Księgowości Budżetowej w Wydziale Budżetu i Finansów Urzędu Miasta Ruda Śląska (FBK 3)
22.09.2006 09:39 PLZ.1110-26/06 Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko podinspektora w Referacie Księgowości Budżetowej w Wydziale Budżetu i Finansów Urzędu Miasta Ruda Śląska (FBK 2)
22.09.2006 09:28 PLZ.1110-25/06 Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko podinspektora w Referacie Księgowości Budżetowej w Wydziale Budżetu i Finansów Urzędu Miasta Ruda Śląska (FBK 1)
08.09.2006 09:58 PLZ.1110-39/06 Nabór na wolne stanowisko pracy podinspektora w Biurze Prasowym
31.08.2006 10:25 PLZ.1110-24/06 Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko referenta w referacie ochrony ludności w Wydziale Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności
30.08.2006 11:44 PLZ.1110-23/06 Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko inspektora w referacie utrzymania dróg publicznych w Wydziale Dróg i Mostów Urzędu Miasta
30.08.2006 11:21 PLZ.1110-34/06 Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko podinspektora w referacie przyrody w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
30.08.2006 11:07 PLZ.1110-32/06 Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko podinspektora w referacie odpadów w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
22.08.2006 09:12 PLZ.1110-35/06 Informacja o wynikach naboru na wolne stanowiska aplikantów w Strazy Miejskiej
17.08.2006 15:29 PLZ.1110-33/06 Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko podinspektora w Biurze Prasowym
09.08.2006 14:45 PLZ.1110-37/06 Nabór na wolne stanowisko księgowego projektu w Wydziale Budżetu i Finansów w Referacie Księgowości Budżetowej
28.07.2006 08:55 PLZ.1110-23/06 Informacja o wynikach naboru na stanowisko inspektora w Wydziale Dróg i Mostów
14.07.2006 09:02 PLZ.1110-22/06 Informacje na wynikach naboru na wolne stanowisko inspektora w Wydziale Dróg i Mostów w Referacie Utrzymania Dróg Publicznych
11.07.2006 16:18 PLZ.1110-16/06 Informacja o wynikach naboru na 16 wolnych stanowisk aplikantów w Referacie Prewencji Straży Miejskiej w Rudzie Śląskiej
11.07.2006 15:56 PLZ.1110-35/06 Nabór na 5 wolnych stanowisk Aplikantów w Referacie Prewencji Straży Miejskiej
06.07.2006 08:06 PLZ.1110-34/06 Nabór na wolne stanowisko podinspektora w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska -Referat Przyrody
04.07.2006 10:14 PLZ.1110-33/06 Nabór na wolne stanowisko Podinspektora w Biurze Prasowym
27.06.2006 15:28 PLZ.1110-17/06 Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko podinspektora w Referacie Spraw Społecznych w Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych

1 2 następna