Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
09.05.2013 17:02 640/LX/2001 Uchwała Nr 640/LX/2001 w sprawie: zatwierdzenia zmian w Statucie Przychodni Specjalistycznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej z siedzibą przy ul. Szpaków 33.
09.05.2013 17:00 639/LX/2001 Uchwała Nr 639/LX/2001 w sprawie: zatwierdzenia zmian w Statucie Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej z siedzibą przy ul. Radoszowskiej 163.
09.05.2013 16:59 638/LX/2001 Uchwała Nr 638/LX/2001 w sprawie: nadania imienia Miejskiemu Przedszkolu Nr 39 w Rudzie Śląskiej.
09.05.2013 16:56 637/LX/2001 Uchwała Nr 637/LX/2001 w sprawie: rozwiązania Zespołu Szkolno - Przedszkolnego Nr 1 w Rudzie Śląskiej - Chebziu.
09.05.2013 16:55 636/LX/2001 Uchwała Nr 636/LX/2001 w sprawie: ustanowienia i uzywania sztandaru przez Szkołę Podstawową Nr 24 przy ulicy Ks. Pawła Lexa 3 w Rudzie Śląskiej.
09.05.2013 16:52 635/LX/2001 Uchwała Nr 635/LX/2001 w sprawie: powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego
09.05.2013 15:53 634/LX/2001 Uchwała Nr 634/LX/2001 w sprawie: powołania komisji konkursowych dla wyłonienia kandydatów na stanowiska dyrektorów szkół.
09.05.2013 15:50 633/LX/2001 Uchwała Nr 633/LX/2001 w sprawie: zmiany Uchwały Nr 234/XXI/96 Rady Miejskiej z dnia 30.05.1996 r. w sprawie określenia regulaminu konkursu na stanowisko dyrektorów placówek oświatowych
09.05.2013 15:49 632/LX/2001 Uchwała Nr 632/LX/2001 w sprawie: zmiany uchwały Nr 205/XXVII/96 Rady Miejskiej w Rudzie Śląskiej z dnia 01.02.1996 r.
09.05.2013 15:42 631/LX/2001 Uchwała Nr 631/LX/2001 w sprawie: zasad i warunków korzystania z mieszkania chronionego oraz zasad odpłatności za korzystanie z tego obiektu przez osoby opuszczające placówki opiekunczo - wychowawcze
09.05.2013 15:07 630/LX/2001 Uchwała Nr 630/LX/2001 w sprawie: określenia zasad zwrotu wydatków za usługi opiekuńcze świadczone w Dziennych Domach Pomocy Społecznej miasta Ruda Śląska.
09.05.2013 15:05 629/LX/2001 Uchwała Nr 629/LX/2001 w sprawie: określenia zasad zwrotu wydatków za usługi opiekuńcze i rehabilitacyjne swiadczone w Ośrodku Adaptacyjnym dla Dzieci Niepełnosprawnych miasta Ruda Śląska.
09.05.2013 14:52 628/LX/2001 Uchwała Nr 628/LX/2001 w sprawie: zasad i trybu pobierania opłat za wyżywienie w Dziennych Ośrodkach Opiekuńczych dla Dzieci do Lat Trzech prowadzonych przez miasto Ruda Śląska.
09.05.2013 14:50 627/LX/2001 Uchwała Nr 627/LX/2001 w sprawie: przyjęcia planu przychodów i wydatków środka specjalnego przy Miejskiej Stacji Sanotarno - Epidemiologicznej do budżetu miasta na prawach powiatu na 2001 r.
09.05.2013 14:42 626/LX/2001 Uchwała Nr 626/LX/2001 w sprawie: zmiany planu finansowego Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2001.
09.05.2013 14:41 625/LX/2001 Uchwała Nr 625/LX/2001 w sprawie: zmian w dochodach i wydatkach budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2001.
09.05.2013 14:39 624/LX/2001 Uchwała Nr 624/LX/2001 w sprawie: zmian w dochodach i wydatkach budżetu miasta na prawach powiatu na 2001 r.
09.05.2013 14:38 623/LX/2001 Uchwała Nr 623/LX/2001 w sprawie: wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Rudzie Śląskiej.
09.05.2013 14:37 622/LX/2001 Uchwała Nr 622/LX/2001 w sprawie: odwołania Przewodniczącego Rady Miejskiej w Rudzie Śląskiej.