Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
10.02.2006 09:11 PLZ.1110-9/05 Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko Podinspektora w Referacie Administrowania Drogami w Wydziale Dróg i Mostów
03.02.2006 15:10 PLZ.1110-6/05 Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko Podinspektora w Referacie Regulacji Prawnych w Wydziale Geodezji i Gospodarki Gruntami (AGR2)
03.02.2006 15:03 PLZ.1110-5/05 Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko Podinspektora w Referacie Regulacji Prawnych w Wydziale Geodezji i Gospodarki Gruntami (AGR1)
01.02.2006 10:48 PLZ.1110-4/05 Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko Referenta w Referacie Administrowania Drogami w Wydziale Dróg i Mostów
26.01.2006 10:35 PLZ.1110-8/05 Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko podinspektora w Wydziale Komunkacji
19.01.2006 12:27 PLZ.1110-4/05 Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko Referenta w Biurze Obsługi Mieszkańców W Wydziale Organizacyjnym
03.01.2006 14:06 PLZ.1110-4/05 Powtórny nabór na wolne stanowisko referenta w Wydziale Dróg i Mostów - Referat Administrowania Drogami
28.12.2005 12:40 PLZ.1110-4/05 Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko Referenta w Referacie Regulacji Prawnych w Wydziale Geodezji i Gospodarki Gruntami
28.12.2005 12:35 PLZ.1110-4/05 Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko Referenta w Referacie Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego w Wydziale Geodezji i Gospodarki Gruntami
28.12.2005 12:30 PLZ.1110-7/05 Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko Podinspektora w jednostce realizującej projekt Funduszu Spójności
19.12.2005 13:36 PLZ.1110-8/05 Nabór na wolne stanowisko podinspektora w Wydziale Komunikacji
19.12.2005 13:23 PLZ.1110-9/05 Nabór na wolne stanowisko podinspektora w Wydziale Dróg i Mostów - Referat Administrowania Drogami
07.12.2005 09:09 PLZ.1110-7/05 Nabór na wolne stanowisko podinspektora w jednostce realizującej projekt Funduszu Spójności
06.12.2005 15:01 PLZ.1110-6/05 Nabór na wolne stanowisko podinspektora w Wydziale Geodezji i Gospodarki Gruntami - Referat Regulacji Prawnych - 2
06.12.2005 14:53 PLZ.1110-5/05 Nabór na wolne stanowisko podinspektora w Wydziale Geodezji i Gospodarki Gruntami - Referat Regulacji Prawnych - 1
01.12.2005 14:01 PLZ.1110-4/05 Nabór na wolne stanowisko referenta w Wydziale Organizacyjnym - Biuro Obsługi Mieszkańców
01.12.2005 13:37 PLZ.1110-4/05 Nabór na wolne stanowisko referenta w Wydziale Geodezji i Gospodarki Gruntami - Referat Regulacji Prawnych
01.12.2005 13:19 PLZ.1110-4/05 Nabór na wolne stanowisko referenta w Wydziale Geodezji i Gospodarki Gruntami - Referat Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego
01.12.2005 13:12 PLZ.1110-4/05 Nabór na wolne stanowisko referenta w Wydziale Dróg i Mostów - Referat Administrowania Drogami
09.11.2005 10:22 PLZ.1110-1/05 Informacja Prezydenta Miasta Ruda Śląska w sprawie naboru na wolne stanowisko Naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska i Naczelnika Wydziału Gospodarki Komunalnej
13.10.2005 09:01 Nabór na wolne stanowisko Naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska
12.10.2005 15:48 Nabór na wolne stanowisko Naczelnika Wydziału Gospodarki Komunalnej