Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
28.05.2013 13:00 PR.0007.106.2013 Uchwała Nr PR.0007.106.2013 w sprawie zmiany uchwały nr 1182/LXX/2010 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 1 października 2010 r. w sprawie Statutu Miasta Ruda Śląska.
28.05.2013 12:58 PR.0007.105.2013 Uchwała Nr PR.0007.105.2013 w sprawie opłaty targowej na terenie Miasta Ruda Śląska*
28.05.2013 12:56 PR.0007.104.2013 Uchwała Nr PR.0007.104.2013 w sprawie wystosowania apelu do Ministra Edukacji Narodowej o zwiększenie subwencji oświatowej oraz zmianę poprzez urealnienie sposobu jej naliczania.
28.05.2013 12:54 PR.0007.103.2013 Uchwała Nr PR.0007.103.2013 w sprawie nadania tytułu "Zasłużony dla Miasta Ruda Śląska".
28.05.2013 12:50 PR.0007.102.2013 Uchwała Nr PR.0007.102.2013 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości zabudowanej położonej w Rudzie Śląskiej przy ulicy kard. Augusta Hlonda 27 oraz w sprawie warunków udzielenia bonifikaty *
28.05.2013 12:46 PR.0007.101.2013 Uchwała Nr PR.0007.101.2013 w sprawie warunków udzielenia bonifikaty i wysokości stawki procentowej bonifikaty od ceny nieruchomości położonej w Rudzie Śląskiej - Orzegowie *
28.05.2013 12:36 PR.0007.100.2013 Uchwała Nr PR.0007.100.2013 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów najmu gruntu z przeznaczeniem pod garaże blaszane na czas oznaczony na okres 9 lat
28.05.2013 12:29 PR.0007.99.2013 Uchwała Nr PR.0007.99.2013 w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji wraz z uzasadnieniem o zamiarze zmiany treści statutu Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rudzie Śląskiej
28.05.2013 12:21 PR.0007.98.2013 Uchwała Nr PR.0007.98.2013 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miejskiego Centrum Kultury im. Henryka Bisty w Rudzie Śląskiej za rok 2012.
28.05.2013 12:18 PR.0007.97.2013 Uchwała Nr PR.0007.97.2013 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rudzie Śląskiej za rok 2012.
28.05.2013 12:11 PR.0007.96.2013 Uchwała Nr PR.0007.96.2013 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Muzeum Miejskiego im. Maksymiliana Chroboka w Rudzie Śląskiej za 2012 rok
28.05.2013 12:08 PR.0007.95.2013 Uchwała Nr PR.0007.95.2013 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Domu Kultury w Rudzie Śląskiej za 2012 rok, dla którego miasto Ruda Śląska jest organizatorem.
28.05.2013 12:04 PR.0007.94.2013 Uchwała Nr PR.0007.94.2013 w sprawie zmiany Uchwały w sprawie określenia wzorów formularzy podatkowych.
28.05.2013 11:57 PR.0007.93.2013 Uchwała Nr PR.0007.93.2013 w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie nowych udziałów do spółki pod firmą Szpital Miejski w Rudzie Śląskiej spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
28.05.2013 11:55 PR.0007.92.2013 Uchwała Nr PR.0007.92.2013 zmieniająca uchwałę Nr PR.0007.283.2013 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 27.12.2012 r. w sprawie budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2013.
28.05.2013 11:52 PR.0007.91.2013 Uchwała Nr PR.0007.91.2013 zmieniająca uchwałę Nr PR.0007.282.2012 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 27.12.2012 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ruda Śląska na lata 2013 - 2045.
28.05.2013 11:48 PR.0007.90.2013 Uchwała Nr PR.0007.90.2013 w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych między działami i zadaniami w zakresie przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Ruda Śląska
28.05.2013 11:46 PR.0007.89.2013 Uchwała Nr PR.0007.89.2013 w sprawie zmian w dochodach i wydatkach budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2013.