Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
20.08.2013 15:10 AP.271.94.2013 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
07.08.2013 08:58 AP.271.94.2013 Zawiadomienie o wyniku postępowania
30.07.2013 13:42 AP.271.94.2013 Informacja z otwarcia ofert
25.07.2013 16:29 AP.271.94.2013 Zapytania nr 2 i 3 oraz odpowiedzi
23.07.2013 12:59 AP.271.94.2013 Zapytanie do SIWZ nr 1 oraz odpowiedź
12.07.2013 09:56 AP.271.94.2013 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
12.07.2013 09:54 AP.271.94.2013 Ogłoszenie o zamówieniu