Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
09.08.2013 09:59 AP.271.100.2013 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
29.07.2013 12:55 AP.271.100.2013 Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej
26.07.2013 10:15 AP.271.100.2013 Informacja z otwarcia ofert
16.07.2013 14:28 AP.271.100.2013 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
16.07.2013 14:26 AP.271.100.2013 Ogłoszenie o zamówieniu