Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
02.07.2013 09:48 717/XLI/2001 Uchwała Nr 717/XLI/2001 w sprawie: zobowiązania Zarządu Miasta Ruda Śląska do wykonywania prawa powoływania i odwoływania członka Rady Nadzorczej Rejonu Energetycznego Ruda Śląska - GZE Spółki z o.o.
02.07.2013 09:47 716/XLI/2001 Uchwała Nr 716/XLI/2001 w sprawie: odwołania członka Rady Nadzorczej "Rejon Energetyczny Ruda Śląska - GZE" Spółka z o.o.
02.07.2013 09:40 715/XLI/2001 Uchwała Nr 715/LXI/2001 w sprawie: wystąpienia z wnioskiem do Zarządu Polskich Kolei Państwowych S.A. o przejęcie nieodpłatne części linii kolejowej Nr 187 odcinka z zawieszonym ruchem Ruda Kochłowice
01.07.2013 15:54 714/XLI/2001 Uchwała Nr 714/XLI/2001 w sprawie: określenia warunków pracy i płacy dla Miejskiego Rzecznika Konsumentów w Rudzie Śląskiej.
01.07.2013 15:53 713/XLI/2001 Uchwała Nr 713/XLI/2001 w sprawie: utworzenia obwodów głosowania w szpitalach u zakładach pomocy społecznej dla przeprowadzenia wyborów do Sejmu i Senatu.
01.07.2013 15:52 712/XLI/2001 Uchwała Nr 712/XLI/2001 w sprawie: pozbawienia dróg dotychczasowej kategorii i zaliczenie ich do innej kategorii oraz ustalenia ich przebiegu.
01.07.2013 15:50 711/XLI/2001 Uchwała Nr 711/XLI/2001 w sprawie: zatwierdzenia zmian w Statucie Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej z siedzibą przy ul. Siekiela 13.
01.07.2013 15:49 710/XLI/2001 Uchwała Nr 710/XLI/2001 w sprawie: zatwierdzenia zmian w Statucie Poradni Medycyny Pracy Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej z siedzibą przy ul. Szpaków 33.
01.07.2013 15:32 709/XLI/2001 Uchwała Nr 709/XLI/2001 w sprawie: ogłoszenia konkursu i powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia postepowania na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. lecznictwa Szpitala Miejskiego Nr 2
01.07.2013 15:26 708/XLI/2001 Uchwała Nr 708/XLI/2001 w sprawie: zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2000 rok Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej
01.07.2013 15:23 707/XLI/2001 Uchwała Nr 707/XLI/2001 w sprawie: zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2000 rok Przychodni Rehabilitacyjnej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej
01.07.2013 15:21 706/XLI/2001 Uchwała Nr 706/XLI/2001 w sprawie: zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2000 rok Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Diagnostyki w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Solskiego 15
01.07.2013 15:13 705/XLI/2001 Uchwała Nr 705/XLI/2001 w sprawie: zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2000 rok samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej Szpitala Miejskiego Nr 2 w Rudzie Śląskiej
01.07.2013 15:10 704/XLI/2001 Uchwała Nr 704/XLI/2001 w sprawie: zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2000 rok Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Miejskiego nr 1 w Rudzie Śląskiej
01.07.2013 15:08 703/XLI/2001 Uchwała Nr 703/XLI/2001 w sprawie: zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2000 rok Poradni Ortodontycznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej
01.07.2013 15:05 702/XLI/2001 Uchwała Nr 702/XLI/2001 w sprawie: zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2000 rok Ośrodka Terapii Uzależnień od Alkohkolu i Pomocy Psychologicznej
01.07.2013 15:03 701/XLI/2001 Uchwała Nr 701/XLI/2001 w sprawie: zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2000 rok Poradni Medycyny Pracy Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej
01.07.2013 15:00 700/XLI/2001 Uchwała Nr 700/XLI/2001 w sprawie: zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2000 rok Poradni Medycyny Szkolnej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej
01.07.2013 14:57 699/XLI/2001 Uchwała Nr 699/XLI/2001 w sprawie: zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2000 rok Przychodni Specjalistycznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej
01.07.2013 14:55 698/XLI/2001 Uchwała Nr 698/XLI/2001 w sprawie: zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2000 rok Przychodni Specjalistycznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej
01.07.2013 13:25 697/XLI/2001 Uchwała Nr 697/XLI/2001 w sprawie: zatwierdzenia rocznego sprawozdnia finansowego za 2000 rok Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej
01.07.2013 13:23 696/XLI/2001 Uchwała Nr 696/XLI/2001 w sprawie: zatwierdzenia rocznego sprawozdnia finansowego za 2000 rok Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej
01.07.2013 13:21 695/XLI/2001 Uchwała Nr 695/XLI/2001 w sprawie: zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2000 rok Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej
01.07.2013 13:03 694-XLI-2001 Uchwała Nr 694/XLI/2001 w sprawie: zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2000 rok Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej
01.07.2013 12:58 693/XLI/2001 Uchwała Nr 693/XLI/2001 w sprawie: zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2000 rok Poradni Okulistycznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej
01.07.2013 12:56 692/XLI/2001 Uchwała Nr 692/XLI/2001 w sprawie: zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2000 rok Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej
01.07.2013 12:54 691/XLI/2001 Uchwała Nr 691/XLI/2001 w sprawie: zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2000 rok Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej
01.07.2013 12:51 690/XLI/2001 Uchwała Nr 690/XLI/2001 w sprawie: zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2000 rok Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej
01.07.2013 12:49 689/XLI/2001 Uchwała Nr 689/XLI/2001 w sprawie: zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2000 rok Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej
01.07.2013 12:47 688/XLI/2001 Uchwała Nr 688/XLI/2001 w sprawie: zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2000 rok Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej
01.07.2013 12:44 687/XLI/2001 Uchwała Nr 687/XLI/2001 w sprawie: zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2000 rok Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej
01.07.2013 12:42 686/XLI/2001 Uchwała Nr 686/XLI/2001 w sprawie: przeprowadzenia postępowania o zamówienia publiczne na wykonanie bankowej obsługi budżetu miasta na prawach powiatu Ruda Śląska.
01.07.2013 12:22 685/XLI/2001 Uchwała Nr 685/XLI/2001 w sprawie: szczegółowych zasad i trybu umarzania wierzytelności jednostek organizacyjnych miasta Ruda Śląska z tytułu należności pieniężnych
01.07.2013 12:21 684/XLI/2001 Uchwała nr 684/XLI/2001 w sprawie: zaciągnięcia kredytu długoterminowego w roku 2001.
01.07.2013 12:19 683/XLI/2001 Uchwała Nr 683/XLI/2001 w sprawie: zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
01.07.2013 12:17 682/XLI/2001 Uchwała Nr 682/XLI/2001 w sprawie: zwiekszenia wydatków budżetu miasta na prawach powiatu na 2001 rok.
01.07.2013 12:15 681/XLI/2001 Uchwała Nr 681/XLI/2001 w sprawie: dokonania przeniesień wydatków budżetowych między działami w ramach budżetu miasta na prawach powiatu na 2001 r.
01.07.2013 12:14 680/XLI/2001 Uchwała Nr 680/XLI/2001 w sprawie: zwiększenia wydtaków budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2001.
01.07.2013 12:12 679/XLI/2001 Uchwała Nr 679/XLI/2001 w sprawie: zmian w dochodach i wydatkach budżetu miasta na prawach powiatu na 2001 r.
01.07.2013 12:11 678/XLI/2001 Uchwała Nr 678/XLI/2001 w sprawie: zmian w dochodach i wydatkach budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2001.
01.07.2013 12:09 677/XLI/2001 Uchwała nr 677/XLI/2001 w sprawie: zmian w dochodach i wydatkach budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2001.
01.07.2013 12:07 676/XLI/2001 Uchwała Nr 676/XLI/2001 w sprawie: porozumienia Miasta Ruda Ślaska z Miastem Częstochowa w sprawie finansowania kształcenia uczniów klas wielozawodowych w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych
01.07.2013 12:03 675/XLI/2001 Uchwała Nr 675/XLI/2001 w sprawie: powiadomienia Śląskiego Kuratora Oświaty o zamiarze przejęcia do prowadzenia jako zadanie własne Zespołu Szkół Medycznych w Rudzie Śląskiej
01.07.2013 12:00 674/LXI/2001 Uchwała Nr 674/LXI/2001 w sprawie: zmiany Uchwały Nr 428/XXX/2000 Rady Miejskiej z dnia 05.10.2000 r.
01.07.2013 11:58 673/LXI/2001 Uchwała Nr 673/LXI/2001 w sprawie: powołania komisji konkursowej dla wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych im. Jadwigi Markowej.
01.07.2013 11:56 672/LXI/2001 Uchwała Nr 672/LXI/2001 w sprawie: przystąpienia Miasta Ruda Śląska do Regionalnego Towarzystwa Budownictwa Społecznego GAB Spółka z o.o. z siedzibą w Tychach.
01.07.2013 11:49 671/XLI/2001 Uchwała Nr 671/XLI/2001 w sprawie: zmiany Uchwały Nr 441/XXXI/2000 Rady Miejskiej w Rudzie Śląskiej z dnia 30.10.2000 roku w sprawie powołania Rudzkiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego