Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
28.08.2013 11:22 AP.271.104.2013 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
08.08.2013 15:16 AP.271.104.2013 Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej
02.08.2013 13:07 AP.271.104.2013 Informacja z otwarcia ofert
24.07.2013 08:53 AP.271.104.2013 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
24.07.2013 08:51 AP.271.104.2013 Ogłoszenie o zmówieniu