Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
13.09.2013 09:13 AP.271.110.2013 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
03.09.2013 09:22 Ap.271.110.2013 Zawiadomienie o wyniku postępowania
23.08.2013 11:20 AP.271.110.2013 Informacja z otwarcia ofert
20.08.2013 12:36 AP.271.110.2013 Zapytania nr 3 i 4 oraz odpowiedzi
16.08.2013 13:32 AP.271.110.2013 Zapytania do treści SIWZ nr 1 i 2 oraz odpowiedzi
08.08.2013 15:51 AP.271.110.2013 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
08.08.2013 15:44 Ap.271.110.2013 Ogłoszenie o zamówieniu