Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
06.09.2013 11:45 PR.0007.157.2013 Uchwała Nr PR.0007.157.2013 w sprawie zaskarżenia rozstrzygnięcia nadzorczego Wojewody Śląskiego Nr NPII.4131.1.238.2013.
06.09.2013 11:43 PR.0007.156.2013 Uchwała Nr PR.0007.156.2013 w sprawie zarządzenia wyborów do Młodzieżowej Rady Miasta Ruda Śląska.
06.09.2013 11:40 PR.0007.155.2013 Uchwała Nr PR.0007.155.2013 w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej Nr 14 w Rudzie Śląskiej - dla której organem prowadzącym jest Miasto Ruda Śląska.
06.09.2013 11:29 PR.0007.154.2013 Uchwała Nr PR.0007.154.2013 w sprawie przeznaczenia środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej
06.09.2013 11:25 PR.0007.153.2013 Uchwała Nr PR.0007.153.2013 w sprawie zmiany Uchwały Nr PR.0007.271.2012 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 21 grudnia 2012 r.
06.09.2013 11:21 PR.0007.152.2013 Uchwała Nr PR.0007.152.2013 w sprawie zmiany Uchwały Nr PR.0007.232.2011 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 29.09.2011 r.
06.09.2013 11:14 PR.0007.151.2013 Uchwała Nr PR.0007.151.2013 w sprawie zmiany Statutu Przychodni Specjalistycznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Niedurnego 50 d
06.09.2013 11:12 PR.0007.150.2013 Uchwała Nr PR.0007.150.2013 w sprawie określenia warunków udzielania bonifikat i wysokości ich stawek procentowych przy sprzedaży nieruchomości Gminy Ruda Śląska.
06.09.2013 11:10 PR.0007.149.2013 Uchwała Nr PR.0007.149.2013 w sprawie określenia warunków udzielania bonifikat i wysokości ich stawek procentowych przy sprzedaży nieruchomości Miasta na prawach powiatu Ruda Śląska.
06.09.2013 11:04 PR.0007.148.2013 Uchwała Nr PR.0007.148.2013 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska w obszarze zlokalizowanym w Rudzie Śląskiej w Kochłowicach, w rejonie ulicy Gajowej *
06.09.2013 11:00 PR.0007.147.2013 Uchwała Nr PR.0007.147.2013 w sprawie udzielenia dotacji celowej Miastu Chorzów z przeznaczeniem na wspólną realizację projektu pn.: "Zintegrowane podejście do problemów obszarów funkcjonalnych..."
06.09.2013 09:37 PR.0007.146.2013 Uchwała Nr PR.0007.146.2013 w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.
06.09.2013 09:24 PR.0007.145.2013 Uchwała Nr PR.0007.145.2013 w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie nowych udziałów do spółki pod firmą Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
06.09.2013 09:21 PR.0007.144.2013 Uchwała Nr PR.0007.144.2013 w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie nowych udziałów do spółki pod firmą Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
06.09.2013 09:15 PR.0007.143.2013 Uchwała Nr PR.0007.143.2013 w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie nowych udziałów do spółki pod firmą Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
06.09.2013 09:12 PR.0007.142.2013 Uchwała Nr PR.0007.142.2013 w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie nowych udziałów do spółki pod firmą Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
06.09.2013 09:07 PR.0007.141.2013 Uchwała Nr PR.0007.141.2013 w sprawie zmiany uchwały nr PR.0007.114.2013 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 8 lipca 2013 roku w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie nowych udziałów do spółki
06.09.2013 08:55 PR.0007.140.2103 Uchwała Nr PR.0007.140.2013 zmieniająca uchwałę Nr PR.0007.283.2013 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 27.12.2012 r. w sprawie budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2013.
06.09.2013 08:47 PR.0007.139.2013 Uchwała Nr PR.0007.139.2013 zmieniająca uchwałę Nr PR.0007.282.2012 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 27.12.2012 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ruda Śląska na lata 2013 - 2045.
06.09.2013 08:44 PR.0007.138.2013 Uchwała Nr PR.0007.138.2013 w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych między działami oraz zadaniami ujętymi w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Ruda Śląska na lata 2013 - 2045
06.09.2013 08:42 PR.0007.137.2013 Uchwała Nr PR.0007.137.2013 w sprawie zmian w dochodach i wydatkach oraz przychodach budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2013.
06.09.2013 08:38 PR.0007.136.2013 Uchwała Nr PR.0007.136.2013 w sprawie przyjęcia Programu ochrony środowiska przed hałasem dla maista Ruda Śląska.