Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
30.09.2013 10:53 AP.271.116.2013 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
16.09.2013 14:43 AP.271.116.2013 Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej
02.09.2013 14:22 AP.271.116.2013 Informacja z otwarcia ofert
27.08.2013 15:30 AP.271.116.2013 Zapytania nr 1 i 2 do SIWZ oraz odpowiedzi
20.08.2013 12:33 AP.271.116.2013 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
20.08.2013 12:31 AP.271.116.2013 Ogłoszenie o zamówieniu